Tweedemonitor / Kamervraag / De sluiting van de onderwijstak van De Hoenderloo GroepDe sluiting van de onderwijstak van De Hoenderloo Groep

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03106

Vragen van de leden Hijink en Kwint (beiden SP) aan de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de sluiting van de onderwijstak van De Hoenderloo Groep (ingezonden 17 februari 2020).

Vraag 1

Hoe oordeelt u over de beslissing van Pluryn om de onderwijstak af te stoten?1

Vraag 2

Vindt u het acceptabel dat personeel in een stichting is gezet, waardoor zij geen onderdeel meer zijn van Pluryn en daarmee geen beroep meer kunnen doen op opgebouwde rechten?

Vraag 3

Vindt u het geloofwaardig dat Pluryn stelt dat de oprichting van deze stichting niets te maken zou hebben met het afstoten van De Hoenderloo Groep door Pluryn? Bent u bereid tot de bodem uit te zoeken wat hier precies gebeurd is? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4

Acht u het wenselijk dat leraren op deze manier behandeld worden ten tijde van een enorm lerarentekort?

Vraag 5

Is het waar dat door de keuze van het opzetten van een stichting financiƫle middelen die toebehoorden aan de leraren van De Hoenderloo Groep nu beschikbaar komen van Pluryn? Wilt u dit uitzoeken? Zo neen, waarom niet?

Vraag 6

Hoe verhoudt de beslissing van Pluryn om de onderwijstak af te stoten, zich met de aangenomen motie Hijink c.s. om u maximaal in te zetten om een doorstart mogelijk te maken en de motie Hijink/Westerveld om geen onomkeerbare stappen te zetten zolang dit proces nog loopt?2

Vraag 7

Klopt het dat het bestuur van Pluryn de afgelopen jaren aantoonbaar wetten niet heeft nageleefd en daarmee onder andere de medezeggenschap onmogelijk heeft gemaakt? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 8

Welke maatregelen gaat u nemen in deze situatie? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 9

Gaat u ervoor zorgen dat de betreffende onderwijsmedewerkers van Pluryn alsnog krijgen waar zij recht op hebben en wat hen toegezegd is, namelijk een sociaal plan en een nieuwe werkplek? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Kuiken (PvdA), ingezonden 13 februari 2020 (vraagnummer 2020Z02854).


Gerelateerd

De wanhopige oproep van de docenten van de Hoenderloo Groep en de huidige stand van zaken

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De sluiting van de onderwijstak van De Hoenderloo Groep

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

De sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

Sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De sluiting van de Hoenderloo Groep

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl