Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlatenHet bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z03096

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten (ingezonden 17 februari 2020).

Vraag 1

Wat vind u ervan dat de gemeente Den Haag een proef doet om dak- en thuislozen geld te geven om te verhuizen naar een andere stad?1 2

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat de gemeente Den Haag dak- en thuislozen willen sturen naar andere steden die vaak ook al een oververtegenwoordiging hebben van dergelijke problematiek? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

Deelt u de mening dat de insteek van de gemeente Den Haag die dak- en thuislozen stuurt naar andere gemeenten, geen duurzame oplossing is van de problematiek die de stad kent als het gaat om een tekort aan bedden en geschikte woningen? Zo ja, bent u bereid in gesprek te gaan met de gemeente Den Haag om deze maatregel in te trekken en te kijken naar geschiktere oplossingen? Zo neen, waarom niet?


Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 13510 )

Publicatiedatum
17 februari 2020
Gerelateerd

Het bericht dat daklozen van de gemeente Den Haag geld krijgen om de stad te verlaten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Woonruimte voor (economisch) daklozen

De toename van het aantal daklozen

Het bericht ‘Boosheid in Heerlen om ‘over de schutting gooien’ Haagse daklozen naar krimpgebieden’

De beperkte mogelijkheden om maatwerk te leveren bij de kostendelersnorm

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht dat Shell-directeur Marjan van Loon de stad Den Haag gaat adviseren over duurzaamheid

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl