Tweedemonitor / Kamervraag / Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013Offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02995

2020Z02995

(ingezonden 14 februari 2020)

Vragen van het lid Karabulut (SP) aan de Minister-President en de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over offensieve inzet van Afghaanse agenten in de periode 2011-2013

 

1

Herinnert u zich dat de Kamer in 2011 herhaaldelijk is gegarandeerd – zelfs middels een persoonlijke garantie van de minister-president – dat door Nederland opgeleide agenten in Kunduz, Afghanistan niet voor offensieve militaire acties ingezet zullen worden en, als dit, tegen de afspraken in, toch gebeurt, de Kamer hier eerlijk over geïnformeerd zal worden, ook als dat ertoe kan leiden dat de missie moet stoppen? 1) 

 

2

Wat is uw reactie op de bevindingen in de post-missie beoordeling over de Nederlandse militaire missie in Kunduz van 2011 tot 2013 dat ‘uit interviews met betrokkenen bij alle onderdelen van de missie blijkt dat algemeen bekend was dat de Afghaanse agenten ook ingezet werden in offensieve operaties tegen de Taliban of andere gewapende groeperingen’ en dat ‘hoewel Nederlandse betrokkenen bij Afghaanse commandanten aankaartten dat dit tegen de gemaakte afspraken was, ze niet (konden) voorkomen dat agenten offensief werden ingezet en er dus niet aan de wens van de Kamer kon worden voldaan.’ 2)

 

3

Onderschrijft u deze conclusies? Zo nee, waarom en op basis van welke gegevens betwist u deze?

 

4

Herinnert u zich dat de minister van Buitenlandse Zaken, geconfronteerd met de conclusies in de post-missie beoordeling over offensieve inzet van door Nederland getrainde agenten, in het debat over Afghanistan op 6 februari jl. antwoordde dat de Kamer in 2011 is gemeld ‘dat niet uit te sluiten viel dat door ons getrainde agenten ook betrokken zouden zijn bij offensieve acties’? 3)

 

5

Bedoelt u hiermee wellicht de antwoorden op vragen van de het toenmalige Kamerlid Van Bommel, dat het niet valt uit te sluiten dat Afghaanse agenten worden geconfronteerd met gewapend geweld en in dat geval handelend kunnen optreden, uit zelfverdediging en ter bescherming van de bevolking? 4)

 

6

Bent u het eens dat in antwoorden op deze vragen niet wordt gesteld dat niet uit te sluiten is dat Afghaanse agenten offensief worden ingezet? Zo nee, waarom niet?

 

7

Herinnert u zich de bevindingen in de eindevaluatie over de missie in Kunduz over de inzet van door Nederland opgeleide agenten, in het bijzonder dat na navraag zou zijn gebleken dat (tegen de afspraken in) buiten Kunduz ingezette agenten niet zijn ingezet voor offensieve acties? 5)

 

8

Waarom is de Kamer in deze eindevaluatie niet geïnformeerd dat niet uit te sluiten is dat Afghaanse agenten offensief zijn ingezet? Waarom is de Kamer in dit document niet geïnformeerd, zoals de post-missie beoordeling wel doet, dat Afghaanse agenten offensief zijn ingezet?

 

9

Is de Kamer, zoals u claimt, elders ooit wel geïnformeerd dat niet uit te sluiten viel dat door Nederland getrainde agenten ook betrokken zouden zijn (geweest) bij offensieve acties? Waar en wanneer is dat gebeurd?

 

10

Is de Kamer ooit gemeld dat door Nederland getrainde agenten betrokken zijn (geweest) bij offensieve acties? Zo nee, waarom niet? Hoe is dit mogelijk tegen de achtergrond van de bevindingen in de post-missie beoordeling over de militaire missie in Kunduz?  

 

 

 

1) Debat, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20102011-45-4.html, 27 januari 2011.

2) Post-missiebeoordeling geïntegreerde politietrainingsmissie Kunduz – Op zoek naar draagvlak, https://www.iob-evaluatie.nl/publicaties/rapporten/2019/11/19/432-kunduz, 19 november 2019.

3) Debat, https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/e3e908e2-2525-409e-95cb-4401114b743a, 6 februari 2020.

4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2010-2011, nr. 3649  

5) Eindevaluatie politietrainingsmissie in Afghanistan, https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2014/01/29/eindevaluatie-politietrainingsmissie-in-afghanistan/eindevaluatie-politietrainingsmissie-in-afghanistan.pdf, 29 januari 2014. 


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl