Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02869

2020Z02869

(ingezonden 13 februari 2020)

Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’ 
 

  1. Bent u bekend met het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’? 1)
  2. Wat vindt u van de stijging van het aantal hulpverzoeken aan het Expertisecentrum Euthanasie met 22 procent? En hoe kijkt u er tegenaan dat vijf procent van de 3122 hulpverzoeken werd teruggenomen door de behandelende arts?
  3. Deelt u de mening dat de huidige euthanasiewet zo bedoeld is dat ook complexe euthanasieverzoeken zoals bij (gevorderde) dementie, psychiatrie en een stapeling van ouderdomsaandoeningen zouden moeten kunnen worden ingewilligd? Wat vindt u in dat kader van het signaal dat artsen afgeven dat zij zich niet zeker voelen bij het behandelen van een complex euthanasieverzoek?
  4. Hoe ziet u de rol van het Expertisecentrum Euthanasie nu het aantal hulpverzoeken drastisch is toegenomen evenals sommige wachtlijsten?  
  5. Welke mogelijkheden ziet u om de bij het Expertisecentrum Euthanasie beschikbare kennis, kunde en ontwikkelde modules zo breed mogelijk beschikbaar te stellen aan alle artsen die te maken krijgen met euthanasieverzoeken? Hoe staat het in dit kader met de uitvoering van motie Laan–Geselschap c.s.? 2)
  6. Waarom is scholing rondom “levenseinde en euthanasie” op dit moment nog geen integraal onderdeel van het Raamplan Geneeskunde?
     
  7. Wat vindt u ervan dat de wachtlijst bij het Expertisecentrum Euthanasie voor psychiatrische patiënten verder is opgelopen tot een jaar? Verwacht u ook voor andere complexe euthanasieverzoeken nog langere wachtlijsten?


1) AD, 7 februari 2020, https://www.ad.nl/binnenland/de-nood-is-groot-22-procent-stijging-in-aantal-verzoeken-om-euthanasie~aff3c269/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web 

2) Kamerstuk 35300-XVI, nr. 39


Gerelateerd

Misleidende kindermarketing door de vee-industrie

Het artikel ‘De nood is groot: 22 procent stijging in aantal verzoeken om euthanasie’

Het bericht ‘Woonbelasting weer omhoog: uitschieters tot +27%!’.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De forse stijging van jongeren die kampen met suïcidaliteit en eetstoornissen

De nadere uitwerking van de NOW-regeling waaruit blijkt dat een horecaondernemer niet 10 procent van de loonkosten zelf moet doorbetalen maar ruim 35 procent

Het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl