Tweedemonitor / Kamervraag / Een containerschip dat 5 containers boven Ameland verliest en een containerschip, dat tijdens de storm Ciara, de risicovolle route boven de Waddeneilanden vaartEen containerschip dat 5 containers boven Ameland verliest en een containerschip, dat tijdens de storm Ciara, de risicovolle route boven de Waddeneilanden vaart

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02786

Vragen van de leden Moorlag en Gijs van Dijk (beiden PvdA) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over een containerschip dat 5 containers boven Ameland verliest en een containerschip, dat tijdens de storm Ciara, de risicovolle route boven de Waddeneilanden vaart (ingezonden 12 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het feit dat het containerschip OOCL Rauma vijf containers heeft verloren boven Ameland?1

Vraag 2

Welke maatregelen heeft u, of de Kustwacht genomen, om deze containers zo snel mogelijk te bergen? Is al bekend wat er in de containers zit en of dit gevaar kan opleveren voor het Waddengebied?

Vraag 3

Kunt u aangeven of er schade is aan de natuur of op één van de eilanden? Gaat u de eventuele schade verhalen op de reder?

Vraag 4

Hoe kan het zijn dat de OOCL Rauma nu, tijdens de storm Ciara, en al eerder grote containerschepen, met Zoe-achtige afmetingen, de ondiepe route pal boven de Waddeneilanden nemen?2

Vraag 5

Bent u het eens dat het ongewenst is dat containerschepen, zeker tijdens een zware storm, nog steeds deze ondiepe vaarroute kunnen nemen? Hoe kan het gebeuren, na de ramp met de MSC Zoe, dat zo’n groot en zwaar beladen containerschip deze ondiepe route kan nemen?

Vraag 6

Hoe staat het met de uitvoering van de eerder aangenomen Gewijzigde motie van het lid Van der Graaf c.s. over als noodmaatregel een permanente afsluiting van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden (Kamerstuk 31 409, nr. 265)?2

Vraag 7

Heeft u inmiddels al met Duitsland contact gehad om een voorstel in te dienen bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)? Zo ja, wanneer verwacht u hier een reactie op? Zo nee, waarom heeft u dit nog niet gedaan?

Vraag 8

Wat vindt u ervan dat de kapitein van het containerschip het «dringende advies» van de Kustwacht in de wind heeft geslagen? Welke maatregelen, behalve adviseren, kan de Kustwacht nemen om een containerschip een andere vaarroute te laten nemen? Bent u bereid om, zeker bij een zware storm, te komen tot een verbod op het gebruik van de zuidelijke route?

Vraag 9

Wat gaat u verder ondernemen om ervoor te zorgen dat de bewoners van de Waddeneilanden er zeker van kunnen zijn dat containerschepen op een veilige afstand van hun eiland blijven varen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van der Graaf (ChristenUnie), Sienot (D66) en Kröger (GroenLinks), ingezonden 12 februari 2020 (vraagnummer 2020Z02785).


X Noot
1

Leeuwarder Courant, 11 februari 2020, Containerschip verliest 7 containers boven Ameland, in drie zat papier en karton; https://www.lc.nl/friesland/ameland/Containerschip-verliest-5-containers-boven-Ameland-in-drie-zat-papier-en-karton-25341466.html

X Noot
2

Dagblad van het Noorden, 10 februari 2020, Waarom kozen containerschepen tijdens storm Ciara toch de risicovolle route boven de Waddeneilanden?; https://www.dvhn.nl/groningen/wadden/Ondanks-dringend-advies-Sommige-containerschepen-kozen-toch-de-route-boven-de-Waddeneilanden-25335041.html

X Noot
2

Motie van het lid Van der Graaf c.s. over als noodmaatregel een permanente afsluiting van de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden, Kamerstuk 31 409, nr. 269


Gerelateerd

Een containerschip dat 5 containers boven Ameland verliest en een containerschip, dat tijdens de storm Ciara, de risicovolle route boven de Waddeneilanden vaart

De berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

Het bericht 'Schip verliest containers bij Ameland'

Het bericht ‘Vrachtschip verliest ten noorden van Ameland vijf containers’

Berichten dat opnieuw een containerramp heeft plaatsgevonden bij de Waddenzee

Een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe

De containers die overboord zijn geslagen bij de Waddeneilanden

Het bericht 'Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid' en het bericht 'Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl