Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren”.Het bericht ‘Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren”.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02784

Vragen van de leden Remco Dijkstra en Van Gent (beiden VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht «Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: «Er moet snel iets gebeuren» (ingezonden 12 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: «Er moet snel iets gebeuren»?1

Vraag 2

Wordt er momenteel een inventarisatie gemaakt van de geleden schade door storm Ciara aan de stranden langs de Nederlandse kustlijn? Zo ja, wanneer kan deze inventarisatie afgerond worden? Is de situatie zorgelijk en dusdanig dat actie noodzakelijk is?

Vraag 3

Onderschrijft u zorgen van gemeenten die door kustafkalving de schade zien oplopen voor de economisch toeristische sector? Is er momenteel contact tussen Rijkswaterstaat en de getroffen gemeenten? Hoe kunt u de gemeenten tegemoet komen? En op welke termijn?

Vraag 4

Deelt u de mening van de eigenaar van het strandpaviljoen dat er snel zand/strand opgespoten moet worden? Waarom wordt hiermee gewacht?

Vraag 5

Klopt het dat verschillende stukken strand om de zoveel tijd aan de beurt zijn voor het opspuiten van zand, maar dat vanwege de stikstofcrisis dat momenteel niet zou kunnen?

Vraag 6

Hoe rijmt u dit met de Tweede- en Eerste Kamer uitspraken waarbij kustverdediging een andere positie kreeg? Is Rijkswaterstaat niet in staat of in de gelegenheid om een opdracht te verstrekken? Waarom zou tot na de zomer gewacht worden? Wat zijn de overwegingen en mogelijke voor- of nadelen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Stoffer (SGP), ingezonden 12 februari 2020 (vraagnummer 2020Z02779).


X Noot
1

Provinciale Zeeuwse Courant, 10 februari 2020, Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm, recreatiesector maakt zich zorgen (https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/grote-stukken-strand-op-walcheren-weggeslagen-door-storm-recreatiesector-maakt-zich-zorgen~a9267a1d/)


Gerelateerd

Het bericht ‘Grote stukken strand op Walcheren weggeslagen door storm: ‘Er moet snel iets gebeuren”.

Het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen

Het verlies van het strand bij Zoutelande

Een containerschip dat 5 containers boven Ameland verliest en een containerschip, dat tijdens de storm Ciara, de risicovolle route boven de Waddeneilanden vaart

Het stopzetten van de kinderopvangtoeslag en de gevolgen daarvan en het inzagerecht van de burger in gegevens en telefoonnotities bij de Belastingtelefoon

De berichten dat containerschepen ook tijdens de storm de zuidelijke Waddenzeeroute hebben genomen en containers hebben verloren

Het artikel ‘Ook bij storm moet KLM passagiers compenseren’

Het bericht ‘Knullig: waarom storm toch voor hinder zorgt op HSL ondanks windschermen‘

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl