Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Miljoenen koffiebekers Rijk niet gerecycled maar verbrand’Het bericht ‘Miljoenen koffiebekers Rijk niet gerecycled maar verbrand’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02630

Vragen van de leden Kröger (GroenLinks), Lacin (SP) en Van Eijs (D66) aan de Minister voor Milieu en Wonen over het bericht «Miljoenen koffiebekers Rijk niet gerecycled maar verbrand» (ingezonden 11 februari 2020).

Vraag 1

Kent u het NOS bericht, naar aanleiding van het onderzoek van KRO-NCRV «De Monitor»: «Miljoenen koffiebekers Rijk niet gerecycled maar verbrand»?1

Vraag 2

Klopt het dat in strijd met alle ambities circa 85 miljoen koffiebekertjes van de rijksoverheid niet gerecycled maar verbrand worden?

Vraag 3

Wist de inkoper en/of verkoper van de bekers dat deze niet gerecycled zouden worden? Kon dit redelijkerwijs worden verwacht/voorspeld?

Vraag 4

Is er vooraf overleg geweest met de verwerkende partij over de recycling van de bekers?

Vraag 5

Welke stappen kunnen gezet worden om ervoor te zorgen dat deze koffiebekers voortaan wel gerecycled worden? Is dit op te lossen met een andere techniek, ander materiaal of communicatie naar de koffiedrinkers?

Vraag 6

Welke andere lessen kunnen we uit dit voorval trekken over hoe we meer recycling op gang krijgen in de omslag naar de circulaire economie?

Vraag 7

Zijn er vergelijkbare voorbeelden waar ambitie en resultaat op het gebied van recycling of verduurzaming van de overheid zo ver uiteen liggen?


X Noot
1

NOS.nl, 10 februari 2019, Miljoenen koffiebekers Rijk niet gerecycled maar verbrand» (https://nos.nl/artikel/2322364-miljoenen-koffiebekers-rijk-niet-gerecycled-maar-verbrand.html)


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl