Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Amsterdamse school is 5600 euro parkeergeld kwijt per docent’Het bericht ‘Amsterdamse school is 5600 euro parkeergeld kwijt per docent’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02619

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media over het bericht «Amsterdamse school is 5.600 euro parkeergeld kwijt per docent» (ingezonden 11 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Amsterdamse school is 5.600 euro parkeergeld kwijt per docent»?1

Vraag 2

Herkent u het beeld dat docenten in Amsterdam, maar ook in andere grote steden, steeds lastiger met de auto op hun werk kunnen komen en daarvoor diep in de buidel moeten tasten? Kunt u een overzicht geven van de kosten die een leraar in het funderend onderwijs gemiddeld kwijt is aan parkeerkosten in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag?

Vraag 3

Hoeveel scholen bieden een vergoeding aan leraren in het funderend onderwijs voor betaald parkeren aan? Hoeveel kosten zijn scholen hier gemiddeld aan kwijt in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag?

Vraag 4

Welke andere steden hebben te maken met parkeerkosten voor docenten?

Vraag 5

Zijn parkeerkosten of het niet krijgen van een parkeervergunning reden voor docenten om niet voor de betreffende school te kiezen? Welke invloed heeft dit op het lerarentekort in de vier grote steden?

Vraag 6

Welk geld gebruiken scholen om hun leraren te compenseren voor de parkeerkosten? Is dit geld dat anders besteed zou worden aan het verbeteren van onderwijskwaliteit of een verlaging van de werkdruk van leraren?

Vraag 7

Herkent u het beeld van schoolbestuurders dat de problemen rondom parkeren in de toekomst nog groter worden omdat stadsbesturen, zoals in Amsterdam, ervoor kiezen meer auto’s uit het straatbeeld te verwijderen? Hoeveel onderwijsgeld wordt hier de komende jaren naar verwachting aan besteed? Kunt u dit uitsplitsen per grote stad en ook een totaaloverzicht geven?

Vraag 8

Herinnert u zich de brief «Lerarentekort po en (v)so-scholen in de G4» van 21-01-2020 namens de onderwijswethouders uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, waarin ze vragen om een stedentoelage voor leerkrachten in het primair en speciaal onderwijs en «het bieden van ruimte aan onorthodoxe maatregelen»?2 Ziet u mogelijkheden voor deze wethouders om «onorthodoxe maatregelen» te nemen zoals gratis parkeren voor docenten in hun stad? Bent u van plan om een stedentoelage toe te zeggen, als die gebruikt kan gaan worden om daarmee de stijgende parkeerkosten te betalen?

Vraag 9

Deelt u de mening dat onderwijsgeld besteed zou moeten worden aan onderwijs en niet besteed zou moeten worden aan gemeentebesturen, die belachelijk hoge parkeerkosten vragen aan hardwerkende docenten?


X Noot
2

Afschrift brief G4 aan Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media m.b.t. lerarentekort po en (v)so-scholen in de G4


Gerelateerd

Het bericht ‘Amsterdamse school is 5600 euro parkeergeld kwijt per docent’

Het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest'

Samenwerking tussen Amsterdamse universiteiten en de Chinese onderneming Huawei

Het bericht ‘Amsterdamse universiteiten werken samen met omstreden techgigant Huawei’.

Het bericht dat arbeidsmigranten met hun baan ook hun bed kwijt raken

Het bericht dat onafhankelijke experts grote vraagtekens zetten bij het Amsterdamse erfpachtstelsel

Het bericht ‘Absurditeit op Amsterdamse huizenmarkt: mini-hotelkamer te huur als woning’

Het bericht ‘Utrecht moet vervoer naar islamitische school in Amsterdam betalen’

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl