Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Verkoper van ‘tweedehands’ e-boeken stopt ermee'Het bericht ‘Verkoper van ‘tweedehands’ e-boeken stopt ermee'

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02401

2020Z02401

(ingezonden 7 februari 2020)

Vragen van de leden El Yassini en Lodders (beiden VVD) aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de staatssecretaris van Financiën over het bericht ‘Verkoper van ‘tweedehands’ e-boeken stopt ermee'

1. Bent u bekend met het bericht ‘verkoper van ‘tweedehands’ e-boeken stopt ermee’ 1) en de uitspraak van het Europees Hof van 19 december 2019 tussen de Nederlandse Uitgeversbond, Groep Algemene uitgevers en Tom Kabinet Internet BV, Tom Kabinet Holding BV en Tom Kabinet Uitgeverij BV? 2)

2. Hoe komt deze uitspraak overeen met het e-lendingconvenant, waar het uitgangspunt is het klantvriendelijke ‘one copy multiple users’-model? Waarom geldt dit model enkel voor de openbare bibliotheek maar niet voor marktpartijen?

3. In hoeverre loopt het Nederlandse bibliotheekstelsel voorop in Europa met het e-lendingconvenant? Welke mogelijkheden zijn er voor Nederland om dit convenant verder in Europa op de agenda te krijgen, zodat ook Europese uitgeverijen zich hierbij kunnen aansluiten?

4. Hoe groot is de omzet van e-books in de Nederlandse boekenomzet? Kunt u een inschatting maken van de illegale e-booksmarkt in Nederland? Kloppen de uitkomsten nog uit het onderzoek van het GfK dat maar 10% van de 1,28 miljoen boeken op e-readers betaalde boeken waren? Wat vindt u hiervan?

5. Onderschrijft u eveneens de uitkomsten van het onderzoek door GfK/KVB boekwerk uit 2016 waaruit bleek dat 55-plussers een kansrijk segment zijn voor e-booksverkopers? In hoeverre komt deze conclusie overeen met de aangenomen motie van de leden Aartsen en Asscher 3), waaruit de oproep kwam om tot goede voorbeelden te komen om bibliotheken in verschillende kleine kernen zeker te stellen? Welke aanjagende rol pakken Nederlandse bibliotheken momenteel in hun aanbod van e-books?

6. Wat is de stand van zaken in de digitale samenwerking tussen Nederlandse bibliotheken op het gebied van e-books, daar waar u in het schriftelijk overleg over de Monitor Bibliotheekwet 2017 4) aangaf dat dit meer zou gaan plaatsvinden? In hoeverre wordt de 10 miljoen euro, ter ondersteuning van de samenwerking tussen de Nederlandse bibliotheken, gebruikt om de uitleen van e-books verder te stimuleren?

7. Kunt u een overzicht geven van e-books die sinds 1 januari 2020, toen het lagere btw-tarief van 9% inging, hun prijzen hebben verlaagd? Kunt u daarnaast een overzicht geven van e-books die dat niet hebben gedaan?

8. Is bij u reeds bekend of de verlaging van het btw-tarief daadwerkelijk bij de consument terecht is gekomen? Zo nee, hoe gaat u ervoor zorgen dat dit wel gaat gebeuren?

9. Is het onderzoek naar de prijsontwikkeling van e-books, dat de Kamer tijdens de behandeling van het Belastingplan 2020 is toegezegd, reeds in gang gezet? Zo ja, door wie en wanneer kan de Kamer de uitkomsten tegemoet zien? Zo nee, waarom niet?

10. Deelt u de mening dat lezen van belang is bij jong én oud, dat we daarmee al goede stappen maken zoals ‘de Nationale voorleesdagen’, maar dat het tegelijkertijd heel belangrijk is voor de boekenmarkt dat zij zich innovatief blijft ontwikkelen en dat de overheid hierbij een stimulerende rol moet spelen? Zo ja, welke concrete stappen gaat de regering ondernemen om de innovatie in de boekenmarkt verder te stimuleren?

1) https://nos.nl/artikel/2321526-verkoper-van-tweedehands-e-boeken-stopt-ermee.html

2) https://algemene-uitgevers.nl/app/uploads/2019/12/Arrest-Tom-Kabinet-19-december-2019_C_2018_0263_ARR_NL.pdf

3) Kamerstuk 35 000 VIII, nr. 95

4) Kamerstuk 33 846, nr. 55

5) Handelingen TK 24, 14 november 2019


Gerelateerd


Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/tweede1q/public_html/kamerstuk.php on line 347
Er zijn geen relevante kamerstukken gevonden

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl