Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z02268

2020Z02268

(ingezonden 6 februari 2020)

Vragen van het lid El Yassini (VVD) aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media over de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen over het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’

1. Welke vergoeding en/of betaling, of andere compensatie, heeft Laura H. precies ontvangen voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’, aangezien in het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H.’ gesproken wordt over een betaling van 400 euro aan vvv-bonnen, maar de minister eerder aangaf dat dit een vergoeding was van 400 euro? Indien de eerder gegeven antwoorden niet klopten, hoe kan dat? 1) 2)

2. Uit de antwoorden op de eerder gestelde vragen wordt niet duidelijk of Laura H. een betaling heeft ontvangen of een vergoeding, kunt u hier preciezer op antwoorden? Heeft Laura H. de vergoeding ontvangen voor gemaakte onkosten, op basis van een door de KRO-NCRV goedgekeurde declaratie en onder overlegging van bonnen waaruit de gemaakte onkosten ondubbelzinnig blijken?

3. Heeft Laura H. daarnaast bovenop de vergoeding en/of betaling ook compensatie gehad voor reiskosten of andere gemaakte kosten?

4. Is Laura H. de enige die een vergoeding en/of betaling, of een andere compensatie, heeft ontvangen voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’? Kunt u een overzicht geven van de vergoeding en/of betaling, of een andere compensatie, aan gasten van de reeks ‘Mensen met M’? Indien Laura H. de enige is geweest die een vergoeding en/of betaling, of een andere compensatie, heeft gekregen, vindt u het niet vreemd dat een veroordeelde Syrië-gangster wel betaling ontvangt voor deelname aan een televisieprogramma van de Nederlandse Publieke Omroep, maar bijvoorbeeld de winnaar van het Eurovisie Songfestival niet?

5. Hoe verhoudt het betalen of het geven van een vergoeding, of een andere compensatie, van Laura H. zich met de NPO-gedragscode die voortvloeit uit de aangescherpte mediawet, principe 6a ‘interne risicobeheersing 6.5’ die voorschrijft dat personen die figureren in een journalistiek programma ‘bijvoorbeeld in een portret of documentaire’, niet voor hun verhaal betaald worden?

6. Wordt ‘Mensen met M’ betiteld als amusement? Zo ja, hebben zij dan een interne regeling opgesteld over de toelaatbaarheid van, en de wijze waarop betaling aan gasten mogelijk is? Zo nee, waarom niet? Is dit niet in strijd met de NPO-gedragscode?

7. Indien Laura H. 400 euro aan VVV-bonnen heeft ontvangen, of een andere niet-financiële compensatie, hoe komt dit overeen met het principe dat media-instellingen ‘geen geschenken’ geven om ‘derden iets te laten doen of nalaten’?

8. Heeft u signalen dat de KRO-NCRV bij meerdere programma’s hun gasten heeft betaald voor hun verhaal? Zo ja, wat gaat u hiertegen doen? Bent u bereid om nader onderzoek te doen naar betalingen of andere niet-financiële compensatie om ‘derden iets te laten doen of nalaten’ bij de Nederlandse Publieke Omroep? Zo nee, waarom niet?

9. Hoe beoordeelt u de uitspraken van Ombudsman Margo Smit van de publieke omroep dat ‘dit format niet op deze manier of voor deze persoon te gebruiken is’? Kunt u uitleggen waarom u deze mening wel of niet deelt?

10. Deelt de u mening van de Ombudsman Margo Smit dat de KRO-NCRV had moeten ingrijpen? Kunt u dit nader uitleggen?

11. Bent u het met de mening eens dat de Nederlandse Publieke Omroep er alles aan moet doen om te voorkomen dat veroordeelde IS-gangers en/of terroristen een verdienmodel kunnen maken van hun misdaden?

12. Kunt u elke vraag afzonderlijk beantwoorden?

1) NRC, 4 februari 2020, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/04/ergernis-over-omroep-om-betaald-interview-is-ganger-a3989245
2) Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2019-2020, nr. 1587


Gerelateerd

Antwoorden op eerdere vragen inzake het bericht dat Laura H. 400 euro vergoeding ontving voor haar deelname aan het televisieprogramma ‘Mensen met M’ en het bericht ‘Ergernis over omroep om ‘betaald’ interview Laura H’

De uitzending ‘Mensen met M’ met als gast IS-ganger Laura H. van woensdag 25 december 2019

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Ergernis en chaos bij werving GGD'

Het bericht 'Hoe Jeroen Pauw vertrok en toch een beetje kon blijven'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Ergernis en chaos bij werving van mensen voor bron en contactonderzoek

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl