Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat Britten de visrechten van Europese vissers af willen pakkenHet bericht dat Britten de visrechten van Europese vissers af willen pakken

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01963

Vragen van het lid Von Martels (CDA) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat Britten de visrechten van Europese vissers af willen pakken (ingezonden 4 februari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht dat de Britse regering de automatische rechten die Europese vissers hebben om in Britse wateren te vissen, wil afpakken?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat Nederlandse vissers in de toekomst een vergunning moeten aanvragen om in Britse wateren te mogen vissen?

Vraag 3

Kunt u toelichten of en hoe er voorbereidingen worden getroffen om nadelige gevolgen voor Nederlandse vissers van een dergelijk scenario te voorkomen en hoe er in Europees verband wordt gewerkt aan werkbare afspraken met het Verenigd Koninkrijk (VK) op het gebied van visserij?

Vraag 4

Wat is de Nederlandse inzet voor de afspraken die er met het VK gemaakt moeten worden en op welke termijn verwacht u tot werkbare afspraken te kunnen komen?


X Noot
1

RTL Z, 29 januari 2020 – «Britten willen visrechten Europese vissers afpakken» (https://www.rtlz.nl/algemeen/buitenland/artikel/5002106/britten-willen-visrechten-europese-vissers-afpakken)


Indiener

Maurits von Martels (CDA)


Gericht

Carola Schouten (CU)


Access ( 13297 )

Publicatiedatum
4 februari 2020
Gerelateerd

Het bericht dat Britten de visrechten van Europese vissers af willen pakken

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘35 vissers willen lading MSC Zoe uit zee halen, maar ze mogen niet’

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Het bericht 'Brussel wil camera’s op schepen om vissers in de gaten te houden'

Het bericht dat garnalenvissers meer mogen vissen in Natura-2000-gebieden

Een werkbezoek aan de vissers Lauwersoog d.d. 6 januari 2019 en diverse berichten in de media over de overboord geslagen zeecontainers van MSC Zoe

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl