Tweedemonitor / Kamervraag / De verbeteringen voorgesteld door de Vereniging AdvocatenbelangenDe verbeteringen voorgesteld door de Vereniging Advocatenbelangen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01747

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de verbeteringen voorgesteld door de Vereniging Advocatenbelangen (ingezonden 31 januari 2020).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de brief van Vereniging Advocatenbelangen van 27 januari 2020?1 Wat is daarop uw reactie?

Vraag 2

In hoeverre gaat u tegemoet komen aan de verbeteringen die de Vereniging in haar brief voorstelt?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het aantal punten dat sociaaladvocaten ontvangen nog altijd ontoereikend is voor het werk dat zij verrichten?

Vraag 4

Wanneer kan de Vereniging uw reactie tegemoet zien?


Gerelateerd

De stakingsoproep van de Vereniging Advocatenbelangen

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De verbeteringen voorgesteld door de Vereniging Advocatenbelangen

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Tienduizenden burgers die jaren last hadden van 'fraudevermoedens' van de Belastingdienst

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

De gang van zaken rond het naar buiten brengen van het besluit over de opening van kinderopvang en basisscholen

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl