Tweedemonitor / Kamervraag / Een overzicht van aftrekposten, grondslagversmallers en belastingregelingen in de vennootschapsbelastingEen overzicht van aftrekposten, grondslagversmallers en belastingregelingen in de vennootschapsbelasting

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01648

Vragen van de leden Leijten (SP) en Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën over een overzicht van aftrekposten, grondslagversmallers en belastingregelingen in de vennootschapsbelasting (ingezonden 30 januari 2020).

Vraag 1

Herinnert u zich de aangenomen motie-Van Weyenberg c.s. die de regering verzoekt een overzicht te verstrekken van aftrekposten, grondslagversmallers en belastingregelingen in de vennootschapsbelasting?1

Vraag 2

Herinnert u zich uw toezegging dat u deze lijst voor het einde van 2019 naar de Kamer zou zenden?2

Vraag 3

Wanneer stuurt u dit overzicht alsnog naar de Kamer?

Vraag 4

Kunt u uitleggen waarom de liquidatieverliesregeling geen aftrekpost is, aangezien via de liquidatieverliesregeling liquidatieverliezen in aftrek mogen worden gebracht op de Nederlandse winst?

Vraag 5

Klopt het dat de liquidatieverliesregeling de grondslag van de vennootschapsbelasting (Vpb) versmalt? Zo ja, kunt u dan toelichten waarom deze regeling niet staat opgenomen in de lijst met belastingregelingen?

Vraag 6

Bent u van mening dat de Kamer dient te beschikken over een volledige lijst van regelingen of wettelijke bepalingen, en hun budgettaire belang, die ervoor zorgen dat niet het statutaire tarief wordt afgedragen? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 7

Bent u voornemens de Kamer dit inzicht te verschaffen middels de door u beloofde lijst? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Kamerstuk 31 369, nr. 21.

X Noot
2

Kamerstuk 35 300, nr. 47 (antwoord op vraag 27).


Gerelateerd

Een overzicht van aftrekposten, grondslagversmallers en belastingregelingen in de vennootschapsbelasting

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

De Fraude Signalering Voorziening (FSV)

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Ambtenaren die deelnemen aan belastingcommissies van lobbyclubs van buitenlandse bedrijven

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De Wet Bronbelasting 2020

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl