Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Geschiedenisles over de holocaust op een diverse school: ‘soms lastige vragen’Het bericht ‘Geschiedenisles over de holocaust op een diverse school: ‘soms lastige vragen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01645

Vragen van de leden RudmerHeerema en Yesilgöz-Zegerius (beiden VVD) aan de Minister voor Basis- en Voorgezet Onderwijs en Media over het bericht «Geschiedenisles over de holocaust op een diverse school: «soms lastige vragen» (ingezonden 30 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het nieuwsitem «Geschiedenisles over de holocaust op een diverse school: «soms lastige vragen»?1

Vraag 2

In hoeverre herkent u het beeld van de geïnterviewde leraar Stefan Kras, leraar aan een islamitisch college in Rotterdam, dat er een verschil is in de reactie op de Jodenvervolging tussen autochtone en allochtone jongeren? Zo ja, hoe verklaart u dit?

Vraag 3

Wordt er op elke school in het funderend onderwijs lesgegeven over de verplichte lesstof Jodenvervolging? Zo nee, waarom niet en kunt u een overzicht geven welke scholen niet in staat zijn les te geven over deze verplichte lesstof? Zo nee, waarom kunt u dit overzicht niet geven?

Vraag 4

Herkent u het beeld, ook beschreven in de initiatiefnota over een effectievere aanpak van antisemitisme van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers2, dat docenten beoordelen dat lesgeven over de Jodenvervolging een gevoelig thema is? Bent u het daarmee eens? Welke ondersteuning krijgen docenten om ervoor te zorgen dat dit belangrijke thema wel besproken wordt?

Vraag 5

Kent u het onderzoek uit 2015 waaruit blijkt dat 6% van de geschiedenisleraren in het voortgezet onderwijs antisemitisme nooit bespreken en 12% van de leraren geeft aan dat ze de holocaust nooit bespreken?3 Is hier de afgelopen vijf jaar verbetering in gekomen? Deelt u de mening dat het belangrijk is dat de verplichte lesstof over de Jodenvervolging ook daadwerkelijk wordt gegeven?

Vraag 6

In hoeverre ziet u de verplichte lesstof over Jodenvervolging als onderdeel van de burgerschapsopdracht? Zorgt het wetsvoorstel inzake de wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met verduidelijking van de burgerschapsopdracht aan scholen in het funderend onderwijs4 ervoor dat er extra aandacht komt voor de verplichte lesstof van Jodenvervolging? Zo nee, ziet u mogelijkheden om het thema Jodenvervolging binnen deze opdracht aan scholen in het funderend onderwijs alsnog te onderstrepen?


X Noot
2

Initiatiefnota van de leden Yesilgöz-Zegerius en Segers over een effectievere aanpak van antisemitisme, Kamerstuk 35 164, nr. 2, pagina 9.

X Noot
3

https://www.schoolenveiligheid.nl/wp-content/uploads/2015/07/onderzoek-its.pdf, «Maatschappelijke thema's in de klas: hoe moeilijk is dat?»; its, d.d. juni 2015

X Noot
4

Kamerstuk 35 352


Gerelateerd

Het bericht ‘Geschiedenisles over de holocaust op een diverse school: ‘soms lastige vragen’

Het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS-transporten’ en over het bericht ‘NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’

Het bericht ‘Utrecht moet vervoer naar islamitische school in Amsterdam betalen’

Het bericht ‘Fors meer scholieren geschorst voor wapenbezit op school’.

Het bericht ‘Amsterdamse school ruilt Paasontbijt voor Suikerfeest'

Het bericht 'School duwt kinderen ongevraagd uit de kast'

Het bericht ‘Ouders klagen nu ook in Amsterdam over School voor Persoonlijk Onderwijs'

De verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl