Tweedemonitor / Kamervraag / De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01641

Vragen van de leden Wassenberg en Van Esch (beiden PvdD) aan de Ministers voor Medische Zorg en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten (ingezonden 30 januari 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «China verbiedt per direct de handel in slangen, dassen en andere dieren»?1

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat het nieuwe coronavirus hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van een vismarkt in Wuhan, waar ook (illegaal) andere wilde dieren, zoals slangen en vleermuizen, werden verkocht voor consumptie?

Vraag 3

Kunt u bevestigen dat wetenschappers aanwijzingen hebben dat de ziekte overgedragen is van een slang of een vleermuis op een mens?2

Vraag 4

Kunt u bevestigen dat de SARS-pandemie uit 2003 eveneens veroorzaakt werd door een coronavirus van dierlijke oorsprong?3

Vraag 5

Deelt u de mening dat dergelijke zoönosen, veroorzaakt door de legale en/of illegale handel en consumptie van wilde dieren, een gevaar voor de volksgezondheid vormen?

Vraag 6

Wist u dat de Wildlife Conservation Society China heeft opgeroepen het verbod op de handel in bedreigde dieren permanent te maken?4

Vraag 7

Bent u bereid u bij die oproep aan te sluiten en dit kenbaar te maken aan uw Chinese ambtsgenoot? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8

Bent u bereid het toezicht en de handhaving op de import van dieren en dierlijke producten afkomstig uit China aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9

Bent u bereid een importstop in te voeren op alle beschermde dieren en dierlijke producten afkomstig uit China, waaronder de traditionele Chinese medicijnen waarin dieren verwerkt zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 10

Bent u bereid de huidige CITES-wetgeving (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) te evalueren in het kader van het risico op verspreiding van zoönosen zoals het nieuwe coronavirus? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11

Bent u bereid het initiatief te nemen tot aanvullende wetgeving voor een totaalverbod op de handel in bedreigde diersoorten? Zo nee, waarom niet?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van den Berg en Kuik (beiden CDA), ingezonden 30 januari 2020 (vraagnummer 2020Z01619).


X Noot
1

NOS.nl, 27 januari 2020, «China verbiedt per direct de handel in slangen, dassen en andere dieren» (https://nos.nl/artikel/2320279-china-verbiedt-per-direct-de-handel-in-slangen-dassen-en-andere-dieren.html).

X Noot
2

Sustainability Times, 22 januari 2020, «China’s CDC says coronavirus linked to illegal wildlife trade» https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/chinas-cdc-says-coronavirus-linked-to-illegal-wildlife-trade/

X Noot
3

Sustainability Times, 22 januari 2020, «China’s CDC says coronavirus linked to illegal wildlife trade» https://www.sustainability-times.com/environmental-protection/chinas-cdc-says-coronavirus-linked-to-illegal-wildlife-trade/


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl