Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU’Het artikel ‘Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01261

Vragen van de leden Jetten en Sienot (beiden D66) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het artikel «Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU» (ingezonden 27 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU»?1

Vraag 2

Hoe kunt u stellen dat Nederland, als land met de hoogste CO2-uitstoot per inwoner van Europa, en de laagste opwekking van schone energie, niet mee wil doen aan een gezamenlijk Europees klimaatfonds terwijl zij een enorme opgave heeft in de klimaattransitie?

Vraag 3

Waarom gooit u al de deur dicht voor een Europees plan, voordat er is gesproken over de precieze uitgaven en randvoorwaarden, en terwijl de gesprekken over de exacte financiering hiervan nog gaande zijn?

Vraag 4

Waarom wilt u dan niet meedoen aan dit grote Europese klimaatfonds waarmee Nederland juist ook inspraak kan hebben in hoe CO2-reductie in andere lidstaten bereikt wordt, aangezien klimaatverandering een probleem is dat bij uitstek grensoverschrijdend is en daarom gezamenlijk opgelost moet worden?

Vraag 5

Bent u bereid om actief aan de onderhandelingen deel te nemen en te pleiten dat ook voor regio’s waar werkgelegenheidseffecten optreden door het beperken van gaswinning, zoals Groningen, ook budget beschikbaar wordt gesteld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat is uw inzet in de verdere onderhandelingen van dit fonds?


Gerelateerd

Het artikel ‘Nederland zit niet te wachten op geld uit groene subsidiepot van de EU’

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De subsidiepot voor zij-instromers in het onderwijs

De groene BOA’s

Het bericht dat de subsidie voor zij-instromers primair onderwijs bijna op is

E-Court

De dood van een lammergier na botsing met een Nederlandse windmolen

Het bericht dat groene stroom in Nederland het duurste van Europa is

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl