Het bericht dat Defensie 1800 mariniers wil huisvesten in Apeldoorn

Vragen van het lid Popken (PVV) aan de Staatssecretaris van Defensie over het bericht dat Defensie 1800 mariniers wil huisvesten in Apeldoorn (ingezonden 27 januari 2020).

Vraag 1

Bent u ermee bekend dat er wederom krankzinnige verhuisplannen in het nieuws zijn gekomen, ditmaal het bericht dat Defensie 1800 mariniers wil huisvesten in Apeldoorn?1

Vraag 2

Klopt de berichtgeving dat Defensie 1800 mariniers wil huisvesten in Apeldoorn? Zo ja, kunt u de Kamer en mariniers inzage geven in alle onderliggende stukken?

Vraag 3

Bent u bereid de krankzinnige verhuisplannen af te blazen en de kazerne in Doorn open te houden, zodat onze mariniers eindelijk eens op de voorgrond staan? Zo nee, waarom niet?

Indiener(s)Tweedemonitor