Tweedemonitor / Kamervraag / De Rotterdamse klimaatplannenDe Rotterdamse klimaatplannen

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01157

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Economische Zaken en Klimaat over de Rotterdamse klimaatplannen (ingezonden 24 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met de Nieuwsuur-uitzending van 21 januari 2020, waarin GroenLinks-wethouder Bonte zegt dat Rotterdam over tien jaar 100.000 woningen van het gas af en de CO2-uitstoot gehalveerd wil hebben?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat dit onmogelijk, onzinnig en onbetaalbaar is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Bent u bekend met het eerder door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gegeven schriftelijke antwoord dat «gemeenten [...] geen wettelijke grondslag [hebben] om huiseigenaren te dwingen van het aardgas af te gaan»?2 Op grond waarvan worden in stadsdeel IJsselmonde momenteel koopwoningen van het gas afgehaald? Hebben de huiseigenaren hiermee ingestemd? Hebben zij dit kunnen weigeren?

Vraag 4

Hoeveel «klimaateffect» behalen de Rotterdamse klimaatplannen? Wat is daarvan het effect op de temperatuur van de aarde? Kunt u een onderbouwde berekening verstrekken? Zo nee, waar is deze klimaatonzin naar uw mening dan feitelijk goed voor?

Vraag 5

Bent u bekend met de studie «Onder de pannen zonder gas» van het Sociaal en Cultureel Planbureau?3 Deelt u de conclusie van het SCP «dat er onder burgers het gevoel leeft dat aardgasvrij wonen iets is wat zij opgelegd krijgen – wat feitelijk ook het geval is – zonder dat zij daarover iets te zeggen hebben gehad»? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Bent u bereid het Klimaatakkoord en alle andere (gemeentelijke) klimaatplannen onmiddellijk door de shredder te trekken? Zo nee, waarom niet?


X Noot
2

Aanhangsel Handelingen II, vergaderjaar 2018–2019, nr. 2818


Indiener

Alexander Kops (PVV)


Gericht

Raymond Knops (CDA)

Eric Wiebes (VVD)


Access ( 13108 )

Publicatiedatum
24 januari 2020
Gerelateerd

De Rotterdamse klimaatplannen

Rotterdamse wijkteams die verdrinken in regels en controles, waardoor mensen lang moeten wachten op zorg en ondersteuning

De klimaatplannen van olie- en gasbedrijven, die ontoereikend zijn om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C.

Het bericht dat een klokkenluider bij de politie ernstig gepest werd

De boete voor een kapitein na een grote olielekkage in de Rotterdamse haven

Het bericht dat de Rotterdamse gemeenteraad af wil van steenkooloverslag

Het bericht ‘Criminelen infiltreren in rederijen in de Rotterdamse haven’.

Het bericht 'Steenkolenoverslag Rotterdamse haven met 25 jaar verlengd'

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl