Tweedemonitor / Kamervraag / Gedetineerde asielzoekers in hongerstaking op CuraçaoGedetineerde asielzoekers in hongerstaking op Curaçao

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01152

Vragen van het lid Özütok (GroenLinks) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over gedetineerde asielzoekers in hongerstaking op Curaçao (ingezonden 24 januari 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht dat een groep van twaalf Venezolaanse asielzoekers die op Curaçao in vreemdelingenbewaring verblijven in hongerstaking zijn gegaan?1 Zo ja, wat is op dit moment hun toestand en weet u of zij de medische zorg krijgen die nodig is?

Vraag 2

Klopt het dat zij al meer dan acht maanden onder barre omstandigheden en soms tussen veroordeelde gedetineerden in het strafgedeelte van de Curaçaose gevangenis zitten? Zo ja, deelt u de mening dat dit in strijd is met internationaal erkende mensenrechten en zo snel mogelijk moet worden aangepakt?

Vraag 3

Bent u bereid om de Curaçaose autoriteiten aan te spreken op de omstandigheden waaronder Venezolaanse asielzoekers worden behandeld? En bent u bereid om een concreet hulpaanbod te doen, om te voorkomen dat vluchtelingen onterecht worden gedetineerd en uitgezet? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Nos.nl, 21 januari 2020, «Amnesty wil einde aan «onmenselijke omstandigheden» Venezolanen Curaçao» (https://nos.nl/artikel/2319639-amnesty-wil-einde-aan-onmenselijke-omstandigheden-venezolanen-op-curacao.html)


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat een man in hongerstaking gaat

De problemen inzake het asielbeleid

De hongerstaking van gedetineerde Rif-activisten in Marokko

Het bericht 'Criminele asielzoekers van de straat houden'

Het bericht 'Kabinet gebruikt drukmiddelen niet om asielzoekers terug te sturen'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl