Tweedemonitor / Kamervraag / «Nieuwe ROC-topman heeft grote plannen: «Waarom zou een bakker Engels moeten leren?»»«Nieuwe ROC-topman heeft grote plannen: «Waarom zou een bakker Engels moeten leren?»»

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z01039

Vragen van het lid Smals (VVD) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het artikel «Nieuwe ROC-topman heeft grote plannen: «Waarom zou een bakker Engels moeten leren?»» (ingezonden 23 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel in het AD waarin de directeur van ROC Midden Nederland stelt dat Engels niet nodig zou zijn voor de opleiding van bijvoorbeeld een bakker?1

Vraag 2

Deelt u de mening dat de algemeen vormende vakken zoals Nederlands Engels en rekenen een essentieel onderdeel zijn van de drieledige opdracht in het mbo? Zo ja, hoe geeft u hier uiting aan binnen het mbo onderwijs? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3

Deelt u de mening dat een opleiding moet bijdragen aan een breed fundament voor een leven lang ontwikkelen waarbij de algemeen vormende vakken zoals Nederlands Engels en rekenen van groot belang zijn voor een goed toekomst perspectief? Zo ja, hoe komt dit overeen met de geschetste situatie bij ROC Midden Nederland, waar uit de antwoorden van de bestuurder blijkt dat ze niet meer in standaard beroepen denken en van mening zijn dat «wat je nu leert morgen weer verouderd kan zijn»?

Vraag 4

Hoe waarborgt u dat bij mbo instellingen er voldoende aandacht is voor algemeen vormend onderwijs binnen het mbo en dat deze niet ten koste gaan van de curriculum-grillen van bestuurders?


X Noot
1

AD, 15 januari 2020, «Nieuwe ROC-topman heeft grote plannen: «Waarom zou een bakker Engels moeten leren?»» (https://www.ad.nl/utrecht/nieuwe-roc-topman-heeft-grote-plannen-waarom-zou-een-bakker-engels-moeten-leren~a8182691/)


Gerelateerd

«Nieuwe ROC-topman heeft grote plannen: «Waarom zou een bakker Engels moeten leren?»»

Grote problemen bij ROC Top

Het bericht ‘Vanaf 1 januari wordt op de Universiteit Twente alleen Engels gesproken’

Het bericht dat ROC Nijmegen af wil van een docente, omdat zij een kritisch boek over de gang van zaken op school had gepubliceerd

Het bericht dat vanaf 1 januari op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

de gedwongen huisuitzetting van een familie in Elst

De bonus voor de topman van Air France-KLM

Het bericht dat vanaf 1 januari 2020 op de Universiteit Twente alleen Engels wordt gesproken

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl