Tweedemonitor / Kamervraag / De gedeeltelijke AOW-opbouw van in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond.De gedeeltelijke AOW-opbouw van in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond.

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00903

Vragen van de leden Van Weyenberg (D66) en Slootweg (CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de gedeeltelijke AOW-opbouw van in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond (ingezonden 22 januari 2020).

Vraag 1

Klopt het dat de uitspraken van de Hoge Raad (BNB 1959/162), het voormalige College Gelijke Behandeling (Oordeel 2007–4) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) (ECLI: NL: CRVB:2016:1225) alleen toetsen of het onderscheid tussen ingezetene van het Europese Rijk van Nederland en niet-ingezetene geoorloofd is bij de toepassing van het sociale zekerheidsrecht en daarmee de AOW-opbouw?

Vraag 2

Klopt het dat deze uitspraken niet per definitie leiden tot de constatering dat er geen onderscheid kan worden gemaakt, indien gewenst, tussen mensen in Nederland met een gedeeltelijke AOW die altijd in het Koninkrijk der Nederlanden hebben gewoond en die buiten het Koninkrijk der Nederlanden hebben gewoond? Klopt het dat hier niet per definitie uit afgeleid kan worden dat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen verschillende niet-ingezetenen van Europees Nederland?

Vraag 3

Welke bestaande regelingen zijn er die specifiek gericht zijn op in Nederland wonende mensen met een Surinaamse of Antilliaanse achtergrond, zoals de Toeslagregeling pensioenen Suriname en Nederlandse Antillen?

Vraag 4

Heeft de Sociale Verzekeringsbank na de onafhankelijkheid van Suriname actief kenbaar gemaakt aan Surinamers die naar Nederland immigreerden dat zij geen AOW-jaren hebben opgebouwd vanaf 1957, ook al waren ze onderdeel van het Koninkrijk, en dat zij dus AOW-jaren moesten inkopen om geen AOW-gat te hebben?

Vraag 5

Is een eenmalige uitkering aan een specifieke groep mensen in de Nederlandse samenleving mogelijk als de overweging is dat deze mensen zijn benadeeld in het verleden?

Vraag 6

Bent u bereid om alle juridische mogelijkheden te onderzoeken voor het repareren van de gedeeltelijke AOW-opbouw voor de periode tussen 1957 en 1975 van mensen met een Surinaamse achtergrond die in Nederland wonen?

Vraag 7

Kunt u deze vragen één voor één beantwoorden?

Indiener

Steven van Weyenberg (D66)


Gericht

Wouter Koolmees (D66)


descriptionAccess ( 13059 )

Publicatiedatum
22 januari 2020Gerelateerd

De gedeeltelijke AOW-opbouw van in Nederland wonende mensen met een Surinaamse achtergrond.

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

Het bericht 'Ambtenaren met AOW mogen niet langer doorwerken'

Het onderzoek naar mogelijk AOW-fraude bij duurzaam gescheiden koppels

Het bericht 'Koolmees: Ondernemers flexibel genoeg om in te spelen op klimmende AOW-leeftijd'

Minder snelle stijging van de AOW-leeftijd

Het bericht 'Werkgevers: ’Eerder AOW bij zwaar werk’’

Het probleem dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werken, maar werkloos worden, tussen hun 65e levensjaar en hun AOW-leeftijd noch recht op WW-uitkering uit België noch AOW uit Nederland ontvangen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl