Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’Het bericht ‘LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00546

Vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de Minister voor Medische Zorg over het bericht «LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW» (ingezonden 16 januari 2020).

Vraag 1

Wat is uw reactie op het bericht «LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op het bericht «LangeLand Ziekenhuis in nood hoeft niet op Menzis te rekenen»?2

Vraag 3

Vindt u het een taak van zorgverzekeraars om een, dan wel dit specifieke ziekenhuis overeind te houden? Is er wel sprake van regie van zorgverzekeraars als de ene verzekeraar een faillissement acceptabel vindt en de ander daar faliekant op tegen is? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 4

Bent u het eens met de opmerking van de heer De Groot, directeur van DSW, waarin hij stelt dat Zoetermeer een grote stad is met 125.000 inwoners en een ziekenhuis nodig heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u doen om dit te realiseren?

Vraag 5

Bent u het eens met de opmerking van de heer De Groot van DWS: «Als LangeLand dicht gaat, zouden mensen naar Leiden, Den Haag, Rotterdam of Delft moeten. Dat vind ik een slechte ontwikkeling. Bereikbaarheid is ook een onderdeel van kwaliteit van de zorg»? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Wat is uw reactie op de opmerking van de heer De Groot van DSW: «Bovendien vind ik het uiterst merkwaardig dat Menzis wel voor de zorg van het LangeLand betaalt als het onderdeel is van een fusieorganisatie en het niet zou betalen als het zelfstandig is. Daarmee stimuleer je alleen maar fusies die uiteindelijk leiden tot minder keuzevrijheid. En onder aan de streep tot hogere tarieven»?

Vraag 7

Is het correct dat Menzis enkel bij wil dragen aan de instandhouding van het ziekenhuis als de fusie doorgang vindt? Zo ja, vindt u dat een acceptabele manier van werken van de zorgverzekeraar?

Vraag 8

Bent u bereid om u in te zetten om het ziekenhuis volwaardig overeind te houden zoals u ook heeft gedaan met het Maasziekenhuis Pantein in Beugen? Zo nee, waarom niet?


X Noot
1

Skipr.nl, 14 januari 2020, «LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW» (https://www.skipr.nl/nieuws/langeland-ziekenhuis-krijgt-steun-van-dsw/).

X Noot
2

Skipr.nl, 13 januari 2020, «LangeLand Ziekenhuis in nood hoeft niet op Menzis te rekenen» (https://www.skipr.nl/nieuws/langeland-ziekenhuis-in-nood-hoeft-niet-op-menzis-te-rekenen/).


Indiener

Henk van Gerven (SP)


Gericht

Bruno Bruins (VVD)


Access ( 12947 )

Publicatiedatum
16 januari 2020
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl