Tweedemonitor / Kamervraag / Het artikel ‘Nabestaanden houden steeds vaker orgaandonatie tegen’Het artikel ‘Nabestaanden houden steeds vaker orgaandonatie tegen’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00413

Vragen van het lid Tellegen (VVD) aan de Minister voor Medische Zorg over het artikel «Nabestaanden houden steeds vaker orgaandonatie tegen» (ingezonden 15 januari 2020).

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht in Medisch Contact «Nabestaanden houden steeds vaker orgaandonatie tegen»?1

Vraag 2

Wat is uw algemene reactie op de jaarcijfers van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) die in dit artikel genoemd worden?

Vraag 3

Wat vindt u ervan dat in het jaar 2019 nabestaanden in 19 procent van de gevallen een donatie tegenhielden, terwijl de overledene zelf expliciet een «ja» als keuze had vastgelegd in het donorregister?

Vraag 4

Verwacht u dat de rol van de nabestaanden, wanneer per 1 juli 2020 de nieuwe donorwet (actieve donorregistratie) in werking treedt, groter zal worden, aangezien dan naar alle waarschijnlijkheid naast de groep «ja»-geregistreerden een grote groep zal ontstaan van mensen die zelf geen keuze hebben gemaakt en daardoor als «geen bezwaar» worden geregistreerd in het donorregister? Zo ja, vindt u dat wenselijk?

Vraag 5

Vindt u dat het recht op zelfbeschikking en het eerbiedigen van de wens van de orgaandonor voldoende zijn gewaarborgd in de Richtlijn Kwaliteitsstandaard Donatie, waarin onder andere staat dat ook bij een geregistreerde donor niet tot donatie wordt overgegaan wanneer nabestaanden het onderling oneens zijn over de vraag of donatie wenselijk is?

Vraag 6

Hoe gaat u ervoor zorgen dat de wens van mensen die zich actief als donor hebben geregistreerd, beter wordt gewaarborgd?

Vraag 7

Kunt u deze vragen voor het algemeen overleg Orgaandonatie op 5 februari 2020 beantwoorden?


X Noot
1

Medisch Contact, 13 januari 2020, «Nabestaanden houden steeds vaker orgaandonatie tegen», https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/nabestaanden-houden-steeds-vaker-orgaandonatie-tegen.htm


Gerelateerd

Het artikel ‘Nabestaanden houden steeds vaker orgaandonatie tegen’

Het bericht ‘Eerste uitkeringen slachtoffers en nabestaanden NS-transporten’ en over het bericht ‘NS komt overlevenden en nabestaanden Holocaust financieel tegemoet’

De uitzending van Kassa 'Nabestaanden dupe van niet-transparante uitvaartondernemers'

De (ongelijke) behandeling van homoseksuele weefseldonoren

De ondersteuning van nabestaanden van vliegramp MH17 bij de afwikkeling van schade

Het bericht ‘Boek over politieonderzoek Nicole van den Hurk moet worden aangepast’

Het verstrekken van een kopie van het onderzoeksdossier aan nabestaanden

Het bericht 'Politie jaagt nabestaanden onnodig op kosten na een overlijden: Bedragen lopen op tot zeshonderd euro'.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl