Tweedemonitor / Kamervraag / Medewerkers van Sandd die geen baan krijgen bij PostNLMedewerkers van Sandd die geen baan krijgen bij PostNL

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00320

Vragen van de leden Jasper vanDijk en Futselaar (beiden SP) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over medewerkers van Sandd die geen baan krijgen bij PostNL (ingezonden 14 januari 2020).

Vraag 1

Vindt u het aanvaardbaar dat een meerderheid van de 16.000 Sandd-medewerkers hun baan kwijtraakt per 1 februari, maar niet aan de slag kan bij PostNL?1 2 3

Vraag 2

Deelt u de mening dat PostNL – in de geest van de afspraak die u met hen maakte – een werkbaar banenaanbod had moeten doen aan de werknemers van Sandd?

Vraag 3

Hoeveel mensen van Sandd hebben na 1 februari geen baan meer? Was u op de hoogte van dit hoge aantal op het moment dat het overnamebesluit werd genomen?

Vraag 4

Waarom zijn de vakbonden niet betrokken bij het maken van een sociaal plan?

Vraag 5

Waarom heeft u als randvoorwaarde voor de overname niet gesteld dat de banen en rechten van het personeel gewaarborgd moesten zijn (conform bijvoorbeeld de Wet overgang onderneming)?

Vraag 6

Vindt u het ook onaanvaardbaar dat Sandd-medewerkers zeer twijfelachtige banen aangeboden krijgen, bijvoorbeeld op tijden dat zij niet kunnen of op een andere locatie?

Vraag 7

Wat vindt u ervan dat mensen die voor Sandd werken, aangeven dat zij een aanbod van PostNL kregen waarbij zij er financieel op achteruit gaan of waarbij zij slechts een tijdelijk contract krijgen? Valt dit volgens u binnen de afspraken die u heeft gemaakt met PostNL?

Vraag 8

Wat is uw reactie op de constatering dat ondersteunend personeel van Sandd de kans heeft gekregen om met voorrang te solliciteren, maar dat dit slechts bij een klein aantal tot een baan heeft geleid?

Vraag 9

Wat gaat er gebeuren met de 3.000 bezorgers en 450 mensen ondersteunend personeel die voor franchisenemers van Sandd werken?

Vraag 10

Wat vindt u van de uitspraak van de Vereniging Franchisenemers van Sandd (VFS): «We beschuldigen Sandd tevens van contractbreuk, waardoor onze mensen zonder enige vorm van transitievergoeding en begeleiding op straat komen te staan per 1 maart 2020»? Wilt u hierbij ingaan op de juridische positie van de franchisenemers en van het personeel?

Vraag 11

Gaat u zich inzetten voor een sociaal plan voor mensen die via franchisenemers voor Sandd werken?

Vraag 12

Hoe heeft u zich ervan verzekerd dat zowel Sandd als haar franchisenemers voldoen aan de norm van 80% arbeidsovereenkomsten? Gaat u hierop handhaven, aangezien de arbeidsrechtelijke gevolgen (zoals WW en transitievergoeding) bij bedrijfsbeëindiging voor een werknemer onder arbeidsovereenkomst gunstiger zijn dan voor een zzp’er?

Vraag 13

Hoe kon het gebeuren dat Sandd een deel van zijn medewerkers onder het minimumloon heeft betaald?4

Vraag 14

Wat onderneemt u om ervoor te zorgen dat de betreffende Sandd-medewerkers alsnog het minimumloon uitbetaald krijgen over de jaren dat zij onder het minimumloon betaald zijn? Welke juridische mogelijkheden zijn hiervoor?

Vraag 15

Bent u bereid in gesprek te gaan met PostNL over genoemde misstanden, zoals de slechte voorwaarden waaronder mensen een nieuwe baan krijgen aangeboden?


X Noot
1

Omroep Gelderland, 8 januari 2020, Fors deel van 16.000 Sandd-medewerkers raakt baan kwijt, https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2434466/Fors-deel-van-16-000-Sandd-medewerkers-raakt-baan-kwijt

X Noot
2

NOS, 14 januari 2020, Grootste deel van 16.000 Sandd-medewerkers verliest baan, https://nos.nl/artikel/2317742-grootste-deel-van-16-000-sandd-medewerkers-verliest-baan.html

X Noot
3

De Stentor, 8 januari 2020, Sandd-medewerkers uit Apeldoorn willen niet verhuizen naar Den Haag na fusie met PostNL, https://www.destentor.nl/economie/sandd-medewerkers-uit-apeldoorn-willen-niet-verhuizen-naar-den-haag-na-fusie-met-postnl~abd40989/?referrer=https://t.co/QQVppXe0E5?amp=1

X Noot
4

AD, 3 oktober 2019, Sandd krijgt boete van 289.000 euro wegens onderbetaling bezorgers, https://www.ad.nl/economie/sandd-krijgt-boete-van-289-000-euro-wegens-onderbetaling-bezorgers~a007de3b/


Gerelateerd

Medewerkers van Sandd die geen baan krijgen bij PostNL

Het bericht 'ACM: pas eind zomer besluit over overname Apeldoornse Sandd door PostNL'

Het dreigend verlies bij Postnned Stadskanaal

Het dreigend verlies van banen bij Sandd

Het bericht 'PostNL verhoogt pakketprijs in kerstpiek'

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De pakketsorteerders die via een schijnconstructie worden ingehuurd bij PostNL

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl