Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat juridische hulp aan lage inkomens in gevaar is door problemen bij het Juridisch LoketHet bericht dat juridische hulp aan lage inkomens in gevaar is door problemen bij het Juridisch Loket

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00241

2020Z00241

(ingezonden 13 januari 2020)

Vragen van het lid Van Nispen (SP) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat juridische hulp aan lage inkomens in gevaar is door problemen bij het Juridisch Loket

1. Bent u bekend met het bericht dat juridische hulp aan lage inkomens in gevaar is door problemen bij het Juridisch Loket? 1)

2. Klopt het dat inmiddels 80% van alle medewerkers van het Juridisch Loket, inclusief de ondernemingsraad, het vertrouwen in de bestuurder heeft opgezegd? Welke consequenties heeft dit volgens u?

3. Was u al eerder op de hoogte van de situatie zoals deze in het bericht is beschreven en de onvrede die kennelijk bestaat over de bezuinigingen en het mismanagement? Hoe verhoudt zich dit tot uw voortgangsrapportage gericht aan de Kamer van 19 december jl. waarin u aangeeft dat het Juridisch Loket werkt aan een toekomstvisie op de eigen organisatie? 2)

4. In hoeverre schat u in dat deze situatie een gevaar vormt voor de dienstverlening aan rechtzoekenden? Kunt u die dienstverlenging garanderen?

5. Heeft u al acties ondernomen of gaat u nog acties ondernemen om deze situatie te herstellen? Zo ja, welke dan?

6. Hoe is de subsidierelatie op dit moment geregeld tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket? Hoe verhoudt die relatie zich tot de taken en bevoegdheden van de huidige Raad van Toezicht van het Juridisch Loket? Wat vindt u van de rol die de verantwoordelijk toezichthouder tot nu toe heeft gespeeld in deze kwestie?

7. Wat vindt u van de klacht dat uw voorgenomen stelselherziening gesubsidieerde rechtsbijstand onuitvoerbaar wordt geacht en niet met medewerkers van het Juridisch Loket zou zijn afgestemd? Hoe kan dat, juist nu het Juridisch Loket een belangrijke rol zou moeten gaan spelen in de nieuwe plannen?

8. Heeft dit bericht gevolgen voor uw voorgenomen herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand? Zo ja, welke dan?

9. Wat kunt en gaat u doen om orde op zaken te stellen?

10. Wat vindt u van de oproep vanuit de FNV om een onafhankelijk onderzoek in te stellen? 3)

1. Volkskrant, 10 januari 2020, https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/juridische-hulp-lage-inkomens-in-gevaar-door-problemen-bij-juridisch-loket~bd15413cb/

2. Kamerstuk 31753, nr. 190

3. FNV, 10 januari 2020, https://www.fnv.nl/Nieuwsbericht/Sectornieuws/Zorg-Welzijn/2020/01/Ingrijpen-minister-Dekker-bij-Juridisch-Loket-nood


Gerelateerd

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht dat juridische hulp aan lage inkomens in gevaar is door problemen bij het Juridisch Loket

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Personeel spoedeisende hulp LUMC: patiëntenzorg in gevaar’

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

De patiëntenzorg die in gevaar is op de spoedeisende hulp van het LUMC.

Gepensioneerden met een lager inkomen die arm zijn of moeilijk rond kunnen komen

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl