Tweedemonitor / Kamervraag / De hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstariefDe hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00240

Vragen van het lid Hijink (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief (ingezonden 13 januari 2020).

Vraag 1

Wat vindt u ervan dat 96% van de gemeenten aangeeft een stijging te zien in de aanvragen voor huishoudelijke verzorging sinds de invoering van het abonnementstarief?1

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat gemeenten aangeven dat de tekorten voor de Wet maatschappelijke ondersteunig (Wmo) opgelost worden door budget weg te halen bij andere voorzieningen? Vindt u dit een acceptabel gevolg van de invoering van het abonnementstarief? Kunt u uw antwoord toelichten?

Vraag 3

82% van de gemeenten geeft aan dat mensen met hogere inkomens een beroep doen op de huishoudelijke verzorging; neemt u in de monitor mee of gemeenten een indicatiestelling doen voor deze zorg of dat mensen met een hoger inkomen via een algemene voorziening deze zorg automatisch krijgen zonder indicatiestelling?

Vraag 4

Kunt u aangeven hoe u de aangenomen motie Hijink c.s. over knelpunten bij een deugdelijke uitvoering van het abonnementstarief gaat uitvoeren, nu gemeenten aangeven dat zij in financiële problemen komen als gevolg de invoering van het abonnementstarief?2

Indiener

Maarten Hijink (SP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


descriptionAccess ( 12882 )

Publicatiedatum
13 januari 2020Gerelateerd

De hogere instroom van cliënten in de Wmo als gevolg van de invoering van het abonnementstarief

Het bericht ‘Vast Wmo-tarief mag niet leiden tot verschraling zorg’

Problemen bij de invoering van het abonnementstarief

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Toeloop verwacht voor zorg van de gemeente door nieuwe regeling’

Het bericht dat de monitoring eigen bijdrage Wmo tekort schiet

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

Antwoord op vragen van het lid De Groot over het bericht 'Boetes voor verstoren natuur op Waddenzee worden niet meer uitgedeeld'

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl