Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Fire at Norway Airport destroys hunderds of cars grounds planes’Het bericht ‘Fire at Norway Airport destroys hunderds of cars grounds planes’

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00238

Vragen van het lid RemcoDijkstra (VVD) aan de Minister voor Milieu en Wonen over het bericht «Fire at Norway Airport destroys hunderds of cars grounds planes» (ingezonden 13 januari 2020).

Vraag 1

Bent u op de hoogte van deze grote brand in een Noorse parkeergarage? Zou zoiets in Nederland kunnen plaatsvinden? Zo nee, waarom niet?1

Vraag 2

Welke eisen voor brandveiligheid van gebouwen/parkeergarages worden er gesteld in Nederland en wijken deze eisen af van de eisen die hiervoor gelden in Noorwegen?

Vraag 3

Nu het aantal elektrische auto’s ook in Nederland rap groeit, in hoeverre zijn gevaarlijke situatie met zelfontbrandende accu’s van elektrische auto’s, andere voertuigen (inclusief e-fiets) te verwachten?

Vraag 4

Is er een reden om met de elektrificatie van het wagenpark nieuwe eisen te gaan stellen, of eisen te actualiseren, voor de brandveiligheid van gebouwen waarin dergelijke voertuigen geparkeerd worden?

Vraag 5

Welke incidenten met elektrische auto’s die ontvlambaar bleken zijn u bekend? Wordt dat ergens bijgehouden?

Vraag 6

Is bij hulpdiensten voldoende informatie voorhanden hoe om te gaan met incidenten, reddingsoperaties en branden waarbij elektrische voertuigen betrokken zijn?

Vraag 7

In hoeverre maakt het verschil bij het redden van mensen die na een ongeval bekneld zitten in een elektrische auto? Zijn bestuurders en passagiers zich hiervan voldoende bewust?


Gerelateerd

Het bericht ‘Fire at Norway Airport destroys hunderds of cars grounds planes’

Het bericht ‘Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’

Een nieuw onderzoek naar de risico’s op botsingen met vogels als gevolg van de opening van Lelystad Airport.

Groeiplannen van Eindhoven Airport en de gevolgen voor de natuur

Het bericht dat Rotterdam The Hague Airport straffeloos het afgesproken aantal nachtvluchten kan overschrijden

De gevolgen van Lelystad Airport voor vogels

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

Het bezoek van de minister van Infrastructuur en Waterstaat aan Maastricht Aachen Airport

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl