Tweedemonitor / Kamervraag / Straatgeweld en het toenemend aantal steekincidentenStraatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten

Keywords:
Zaaknummer: 2020Z00010

Vragen van het lid Krol (50PLUS) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten (ingezonden 2 januari 2020).

Vraag 1

Kent u het bericht «Slachtoffer (16) steekpartij Drachten overleden»?1

Vraag 2

Kunt u een overzicht geven van het aantal steekincidenten van de afgelopen tien jaar en de ontwikkelingen van een analyse voorzien? Kunt u dit ook geven voor straatgeweld in het algemeen?

Vraag 3

Wat is het beleid bij de politie ten aanzien van het opnemen van aangiftes door slachtoffers van straatgeweld? Worden slachtoffers soms ontmoedigd door de politie om aangifte te doen? Zo ja, bent u het met de mening eens dat dit ontoelaatbaar is? Wat gaat u daaraan doen?

Vraag 4

Kunt u een inschatting maken van de omvang van niet-geregistreerd straatgeweld?

Vraag 5

Klopt het dat vergeleken met tien jaar geleden het straatgeweld toeneemt en verhardt?

Vraag 6

Klopt het dat bij straatgeweld een verschuiving is te constateren in soort wapen, in de leeftijd van de daders en in de kwetsbaarheid van de slachtoffers?

Vraag 7

Bent u het met de mening eens dat op straat lopen, bijvoorbeeld met je hondje of hand in hand met een partner van hetzelfde geslacht niet vanzelfsprekend veilig meer is?

Vraag 8

Is er sprake van een trend in de ons omringende landen, gezien het feit dat in Duitsland het aantal steekincidenten toeneemt? Zo ja, hoe kan deze trend verklaard worden? Welke maatregelen nemen onze buurlanden?

Vraag 9

In hoeverre speelt een veranderende jeugdcultuur een rol bij het toenemend straatgeweld?

Vraag 10

Wordt er op scholen aandacht besteed aan weerbaarheid bij bedreigingen?

Vraag 11

Bent u het met de mening eens dat potentiële daders veel meer vrijheden hebben dan potentiële slachtoffers? Waarom mag je in Nederland wel een mes dragen (enkele uitzonderingen als stiletto en vlindermes daargelaten) en geen pepperspray? Is de tijd rijp om dat om te draaien?

Vraag 12

In hoeverre zijn slimme camera’s die straatgeweld herkennen, die onder meer in Arnhem werden ingezet, inzetbaar bij de opsporing? Klopt het dat de automatische detectie van straatgeweld de opsporing met een factor 100 effectiever zou maken?2

Vraag 13

Bent u bereid een plan van aanpak straatgeweld naar de Tweede Kamer te sturen met daarin oorzaken en effectieve oplossingen aan de hand van de gehele veiligheids- en justitiële keten, van preventie tot en met nazorg?


X Noot
1

Algemeen Dagblad, 30 december 2019, Slachtoffer (16) steekpartij Drachten overleden

X Noot
2

TNO, 20 november 2018, Slimme politiecamera’s herkennen straatgeweld


Indiener

Henk Krol (Krol)


Gericht

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Ingrid van Engelshoven (D66)


Access ( 12806 )

Publicatiedatum
2 januari 2020
Gerelateerd

Straatgeweld en het toenemend aantal steekincidenten

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De ontwikkelingen rondom het coronavirus

De berichten 'Geweld door drillrappers verheerlijkt' en 'Ingewijden: Rotterdammer (19) doodgestoken door lid Amsterdamse drillrapgroep'

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht ‘Ouderen onwetend over huurtoeslag; ANBO schiet te hulp’

Antwoord op vragen van het lid Van Eijs over de uitzending van Tegenlicht omtrent Ruimtepuinruimer

Het aanstellen van een directeur voor het stafbureau van het Nationaal Groeifonds.

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl