Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Asscher over de noodgedwongen sluiting van Frascati ProductiesAntwoord op vragen van het lid Asscher over de noodgedwongen sluiting van Frascati Producties

Keywords:
Zaaknummer: 2020D52713

Antwoorden op de schriftelijke vragen van het lid Asscher over de mogelijke sluiting van Frascati producties met kenmerk 2020Z21901 (ingezonden d.d. 18 november 2020).

  1. Bent u bekend met het bericht Frascati Producties moet noodgedwongen sluiten? [1]

Ja

  1. Hoe vindt u het dat Frascati Producties niet langer kan voortbestaan?

Uw Kamer heeft mij in het Wetgevingsoverleg Cultuur van 23 november 2020 gevraagd om in de begroting te zoeken naar middelen om het gezamenlijke plan van Frascati en Plan Brabant te financieren. In de brief van 7 december is uw Kamer geïnformeerd dat er een bedrag van €500.000 per jaar is vrijgemaakt voor dit samenwerkingsplan. Het streven is deze projectsubsidie in het eerste kwartaal van 2021 te verstrekken.

  1. Is een overbruggingsregeling van zes mensen volgens u voldoende voor het voortbestaan van het productiehuis? Kunt u uw antwoord toelichten?

Zie vraag 4.

  1. Wat zijn volgens u de gevolgen van sluiting van Frascati Producties voor de ontwikkeling van jong talent?

Ik verwijs u naar de Kamerbrief[1] van 7 december jongsleden.

  1. Wat zijn volgens u de gevolgen van sluiting van het productiehuis voor het theaterbestel?

Zie vraag 4.

  1. Deelt u de mening dat Frascati Producties een belangrijke plek is voor de makers van de toekomst en daarom behouden moet blijven? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat het productiehuis daadwerkelijk moet sluiten?

Zie vraag 2.

  1. Welke mogelijkheden ziet u naast een overbruggingsregeling om Frascati Producties door deze crisis te helpen?

Zie vraag 2.

  1. Kunt u deze vragen voor 23 november 2020 beantwoorden?

Nee

[1] Frascati Producties moet noodgedwongen sluiten, www.parool.nl, 17 november 2020

(https://www.parool.nl/amsterdam/frascati-producties-moet-noodgedwongen-sluiten~b8772157/)

[1] Kamerbrief d.d. 7 december 2020 met kenmerk 2020Z24096.

Antwoord op

De noodgedwongen sluiting van Frascati Producties (18 November 2020)
Reactietijd: 28 dagen

Indiener

Ingrid van Engelshoven (D66)


Gericht

Lodewijk Asscher (PvdA)


Access ( 18506 )

Publicatiedatum
16 December 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl