Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Helvert over het beoogd VN-datacentrum in China.Antwoord op vragen van het lid Van Helvert over het beoogd VN-datacentrum in China.

Keywords:
Zaaknummer: 2020D46009

AH 786

2020Z20482

Antwoord van minister Blok (Buitenlandse Zaken) (ontvangen 13 november 2020)

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘China uses the U.N. to Expand Its Surveillance Reach’? 1)

Antwoord

Ja.

Vraag 2

Kunt u bevestigen dat de Verenigde Naties van plan is om een ‘Global Geospatial Knowledge and Innovation Center’ en een ‘International Research Center of Big Data for Sustainable Development Goals’ in China neer te zetten ?

Antwoord

De Verenigde Naties (VN) hebben bevestigd dat er voorbereidingen worden getroffen voor het oprichten van een UN Global Geospatial Knowledge and Innovation Centre in Deqing, China. Daarnaast heeft de VN bevestigd dat in Hangzhou, eveneens in China, een regionale hub is gecreëerd ter ondersteuning van het VN Global Platform als onderdeel van de VN Global Working Group on Big Data. Naast de hub in Hangzhou zijn er regionale hubs gecreëerd in Rwanda, de Verenigde Arabische Emiraten en wordt er gewerkt aan een vierde hub in Brazilië.

Vraag 3

Hoe beoordeelt u deze berichtgeving?

Antwoord

Het kabinet ondersteunt het zorgvuldig gebruik van data en onderzoek dat kan bijdragen aan verbetering van het werk van de VN, de implementatie van de Sustainable Development Goals en de samenwerking tussen VN-lidstaten. Tegelijkertijd brengt het concentreren van wereldwijde datastromen over topografie, infrastructuur en menselijk gedrag in een enkel land mogelijk kwetsbaarheden met zich mee. Technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van big data, spelen immers een rol in de machtsbalans tussen landen. Daarom acht het kabinet het van belang dat er duidelijke en controleerbare afspraken komen over de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gegevens. Vooralsnog heeft het kabinet geen indicatie dat de data ook persoonsgegevens bevatten. Het kabinet volgt de ontwikkelingen nauwgezet.

Vraag 4
Welke landen financieren de bouw van deze data-centra in China?

Antwoord

Het VN Geospatial Knowledge and Innovation Centre is een initiatief ontwikkeld door alle VN-lidstaten onder begeleiding van het VN Committee of Experts on Global Geospatial Information Management (UN-GGIM), dat valt onder ECOSOC. Het centrum wordt opgericht door het VN Department of Economic and Social Affairs (UNDESA).

De regionale hub die is gecreëerd ter ondersteuning van het VN Global Platform is onderdeel van de VN Global Working Group on Big Data. De VN Global Working Group on Big Data is een intergouvernementeel orgaan waaraan 30 landen en 16 internationale organisaties aan deelnemen, waaronder Nederland.

Vraag 5
Is er contact geweest met de Verenigde Naties over de bouw van deze data-centra? Zo ja, heeft de Verenigde Naties de berichtgeving bevestigd? Zo nee, kunt u de Verenigde Naties om toelichting vragen?

Antwoord

Ja, zie antwoord op vraag 2.

Vraag 6
Zou u deze vragen voor de begrotingsbehandeling van het ministerie van Buitenlandse Zaken willen beantwoorden?

Antwoord

Deze vragen zijn zo snel als mogelijk beantwoord.

1) Wall Street Journal, 7 oktober 2020, 'China uses the U.N. to Expand Its Surveillance Reach', (https://www.wsj.com/articles/china-uses-the-u-n-to-expand-its-surveillance-reach-11602111456)

Antwoord op

Het beoogd VN-datacentrum in China (4 November 2020)
Reactietijd: 9 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Martijn van Helvert (CDA)


Access ( 18042 )

Publicatiedatum
13 November 2020Gerelateerd

Het optreden van China.

Het voornemen van Italië om zich aan te sluiten bij het Chinese Belt and Road investeringsprogramma

Het bericht 'China beïnvloedt Nederlands hoger onderwijs en wetenschap' en het rapport 'China’s invloed op onderwijs in Nederland'

Het beoogd VN-datacentrum in China

De dierlijke oorsprong van het nieuwe coronavirus en de falende aanpak van de handel in bedreigde diersoorten.

De berichten 'Universiteiten werken ondanks risico’s veel meer samen met China' en 'Kennis delen met China: de roze bril zakt langzaam af bij universiteiten'

De stijgende christenvervolging in China onder Xi Jinping

De verkoop en distributie van pakketjes door Alibaba in Nederland

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl