Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Kops over het onmiddellijk stopzetten van biomassaAntwoord op vragen van het lid Kops over het onmiddellijk stopzetten van biomassa

Keywords:
Zaaknummer: 2020D32588

Geachte Voorzitter,

Op 10 juli jl. heeft het lid Kops (PVV) vragen gesteld over het onmiddellijk stoppen van het gebruik van biomassa (kenmerk 2020Z13785). Hierbij treft u de antwoorden op deze vragen, mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

Eric Wiebes

Minister van Economische Zaken en Klimaat

2020Z13785

Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het onmiddellijk stopzetten van biomassa

1    

Hoe reageert u op de uitspraak van VVD-klimaatactivist Nijpels “dat biomassa alleen uit het Klimaatakkoord geschrapt kan worden als er iets voor in de plaats komt wat evenveel ‘reductie’ oplevert”?

Antwoord

Voor het kabinet staat in alle gevallen voorop dat het reductiedoel uit het Klimaatakkoord gerealiseerd moet worden. In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat biomassa een belangrijke rol speelt bij het realiseren van de klimaatdoelstellingen en het realiseren van een circulaire economie. Ik interpreteer de uitspraak van dhr. Nijpels zodanig dat hij oproept dat de keuzes die het kabinet in het duurzaamheidskader over het gebruik van biomassa maakt niet ten koste mogen gaan van het behalen van de doelen. Deze insteek deel ik. 

2

Deelt u de conclusie dat biomassa helemaal geen ‘reductie’ oplevert – sterker nog: dat hierbij netto juist méér uitstoot vrijkomt dan bij onze oude, vertrouwde energieopwekking middels kolen en gas? Deelt u voorts de conclusie dat de door dhr. Nijpels genoemde ‘reductie’ niets anders is dan een boekhoudkundige klimaattruc, aangezien de uitstoot van biomassa niet wordt meegerekend in de nationale emissies, zoals bepaald door de Europese Commissie en slaafs door u uitgevoerd? Kortom, deelt u de mening dat dhr. Nijpels compleet uit zijn nek kletst?

Antwoord 
Nee, ik deel de conclusies en de mening niet.

3

Staat u nog steeds achter de uitspraak in het Klimaatakkoord dat “het kabinet […] ervan overtuigd [is] dat de inzet van biomassa nu en richting 2030 en 2050 noodzakelijk is voor de verduurzaming van onze economie en het realiseren van de klimaatopgave” en dat “biomassa […] in alle klimaatsectoren [wordt] gebruikt als energiebron”?

Antwoord

Ja, daar sta ik nog steeds achter. 

4

Deelt u de conclusie dat biomassa een prominente rol in het Klimaatakkoord heeft gekregen, louter omdat de uitstoot hiervan, zoals gezegd, niet wordt meegerekend in de nationale emissies? Deelt u de mening dat dit klimaatbedrog is? Bent u ertoe bereid het Klimaatakkoord linea recta in de openhaard te gooien?

Antwoord

Nee, ik deel deze conclusie en mening niet.

5

Bent u ervan op de hoogte dat van de 8,6% duurzame energie in 2019 maar liefst 60% afkomstig is uit biomassa? Deelt u de conclusie dat er, als we het aandeel uit biomassa weglaten, bar weinig duurzame energie overblijft? Deelt u voorts de conclusie dat duurzame energie – zeker gezien de vele miljardensubsidies die hier door de jaren heen aan zijn verspild – één grote rampzalige, geldverslindende farce is?

Antwoord

Ik ben er van op de hoogte dat een groot deel van de duurzame energie in Nederland op dit moment opgewekt wordt met duurzame biomassa. Belangrijk is daarbij de notie dat het daarbij gaat om het gebruik van zowel vaste (houtige) , vloeibare als gasvormige biomassa voor elektriciteitsproductie, warmte en voor transport. Dit levert een belangrijke en noodzakelijke bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse energievoorziening.

6

Deelt u de mening dat de klimaatellende met de dag weerzinwekkender en geldverslindender wordt? Bent u ertoe bereid onmiddellijk volledig te stoppen met biomassa en elke andere vorm van klimaatbeleid en hier geen cent meer aan uit te geven?

Antwoord

Nee, ik deel die mening niet.

7    

Wat zou er volgens u – zoals dhr. Nijpels aangeeft – ‘in de plaats moeten komen van biomassa’? Bent u ertoe bereid uw door klimaathysterie verblinde ogen te openen, te stoppen met het afbreken van onze vertrouwde gas- en kolengestookte energie-infrastructuur, te stoppen met het plaatsen van subsidieslurpende, horizonvervuilende wind- en zonneparken én aan de slag te gaan met kernenergie (waarbij overigens, zo u wilt, de uitstoot nihil is)?

Antwoord

Het kabinet zet zich ervoor in om de doelen uit het Klimaatakkoord te realiseren. In het duurzaamheidskader voor biomassa dat naar verwachting na de zomer aan Kamer zal worden aangeboden, zal het kabinet nader ingaan op de rol van duurzame biomassa om die doelen te bereiken. Daarop kan ik nu niet vooruitlopen.  

Antwoord op

Het onmiddellijk stopzetten van biomassa (10 Juli 2020)
Reactietijd: 48 dagen

Indiener

Eric Wiebes (VVD)

Stientje van Veldhoven-Van der Meer (D66)


Gericht

Alexander Kops (PVV)


Access ( 16637 )

Publicatiedatum
27 Augustus 2020Gerelateerd

De ecologische ramp achter biomassa die uit Estland komt

Het uitfaseren van subsidies voor houtige biomassa

De herkomst van biomassa

Het onmiddellijk stopzetten van biomassa

De (bij)stook van biomassa in centrales

Biomassa

De ramp die biomassa heet

Gebruik van biomassa als energiebron

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl