Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht ‘Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf’Antwoord op vragen van het lid Van Meenen over het bericht ‘Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D32553

Hierbij zend ik u de antwoorden op de Kamervragen van het lid Van Meenen (D66) over het bericht ‘Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf’.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

  1. van ’t Wout

2020Z10731

(ingezonden 11 juni 2020)

Vragen van het lid Van Meenen (D66) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht 'Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf'.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht 'Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bij kinderdagverblijf'? [1]

Antwoord

Ja

Vraag 2

Wat is uw reactie op het signaal dat veel jonge kinderen met kortdurende verkoudheidsklachten worden

geweigerd door de kinderopvang?

Vraag 3

Deelt u de mening dat er een lastige situatie is ontstaan voor ouders, de kinderopvang en de zorg, omdat

jonge kinderen elkaar en de medewerkers doorlopend aansteken waardoor eventueel de opvang geheel dicht

moet, of ieder kind getest moet worden?

Vraag 4

Kunt u duidelijkheid geven over de richtlijn voor jonge kinderen met kortdurende en langdurige

verkoudheidsklachten, aangezien dit veelvoorkomend is in deze groep?

Vraag 5

Bent u bereid met de kinderopvangsector, de oudervertegenwoordiging en het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in gesprek te gaan over mogelijke aanpassingen in het protocol, zodat er

zo snel mogelijk duidelijkheid ontstaat en een werkbare situatie voor kinderopvang, ouders en de zorg?

Antwoorden op vragen 2 t/m 5

Het signaal dat kinderen regelmatig worden geweigerd wegens een snotneus heeft mij ook bereikt. Ik begrijp dat dit voor lastige situaties tussen ouders en pedagogisch medewerkers kan zorgen.

De richtlijn van het RIVM is in juni aangepast:

- Kinderen jonger dan 4 jaar mogen naar het kinderdagverblijf of andere vormen van kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

- Kinderen uit groep 1 en 2 van het basisonderwijs mogen naar school en de kinderopvang als zij alleen neusverkoudheid hebben zonder koorts. Dit geldt niet als zij een contact zijn van een patiënt met een bevestigde SARS-CoV-2-infectie of als er iemand in het huishouden van het kind is met koorts of benauwdheid.

- Kinderen met andere klachten, die bij COVID-19 kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten thuisblijven. Zij kunnen op verzoek van de ouders getest worden.

Via Rijksoverheid.nl streef ik er voortdurend naar ouders, houders van kinderopvangorganisaties, gastouders en andere belanghebbende te informeren over (wijzigingen van) richtlijnen en adviezen van het RIVM op het terrein van Kinderopvang. Ook is er nauw contact met de sector over dergelijke signalen en vragen. De richtlijnen en adviezen van het RIVM zijn daarbij leidend. Wel worden signalen en eventuele onduidelijkheden besproken met het RIVM, zodat we betrokkenen goed kunnen informeren en we van elkaar weten wat er speelt.

[1] NOS, 10 juni 2020 'Ouders kwaad over weigeren snotterende kinderen bijkinderdagverblijf'.

(https://nos.nl/artikel/2336800-ouders-kwaad-over-weigeren-snotterende-kinderen-bijkinderdagverblijf.


Indiener

Bas van 't Wout (VVD)


Gericht

Paul van Meenen (D66)


Access ( 16629 )

Publicatiedatum
27 Augustus 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl