Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht 'IOM deplores killing 30 trafficked migrants Libya'Antwoord op vragen van het lid Groothuizen over het bericht 'IOM deplores killing 30 trafficked migrants Libya'

Keywords:
Zaaknummer: 2020D28077

Hierbij bieden wij u, mede namens minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Groothuizen over het bericht ‘IOM deplores killing 30 trafficked migrants Libya’. Deze vragen werden ingezonden op 9 juni 2020 met kenmerk 2020Z10432.

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,Ankie Broekers-Knol

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken en Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid op vragen van het lid Groothuizen (D66) over het bericht ‘IOM deplores killing 30 trafficked migrants Libya’.

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘IOM deplores killing 30 trafficked migrants Libya’?

Antwoord

Ja.

Vraag 2
Bent u op de hoogte van de dood van 30 migranten naar aanleiding van een vuurgevecht, waarbij een smokkelaar betrokken was? Kunt u het bericht bevestigen? Kunt u aangeven wat er is gebeurd?

Antwoord

Het kabinet betreurt ten zeerste het incident op 27 mei 2020 waarbij 30 migranten zijn gedood in Mezda, ten zuiden van Tripoli. Deze migranten zijn om het leven gekomen bij een vuurgevecht in een opslagplaats gebruikt door mensensmokkelaren/handelaren. Het is heel ingewikkeld om meer precieze en geverifieerde informatie te verkrijgen omdat het gebied zeer onveilig is en moeilijk te bereiken voor internationale organisaties. Zie voorts het antwoord op vraag 3.

Vraag 3
Bent u bereid zich via de JBZ-raad en eventuele andere diplomatieke kanalen uit te spreken voor een onderzoek door de autoriteiten naar dit incident, zodat de daders kunnen worden opgespoord en berecht? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Direct na het incident heeft de EU-delegatie namens alle EU-lidstaten met vertegenwoordiging in Libië (w.o. Nederland) een verklaring uitgebracht waarin de dood van de migranten wordt veroordeeld.[1] Daarnaast heeft Nederland in een nationale verklaring in de Mensenrechtenraad op 18 juni jl. afschuw uitgesproken over het incident en de Libische autoriteiten opgeroepen tot een grondig onderzoek met als doel de daders ter verantwoording te brengen.

Vraag 4
Hoe beoordeelt u de huidige situatie voor inwoners en migranten in Libië, gelet op de Coronacrisis en de gevechten die nog steeds in verschillende delen van Libië plaatsvinden?

Antwoord

Het kabinet volgt de ontwikkelingen in Libië nauwgezet. De uitbraak van het Covid-19 virus in Libië baart het kabinet zorgen. De gezondheidszorg in Libië is niet voldoende geëquipeerd om een eventuele grootschalige uitbraak van het virus het hoofd te bieden. Dit legt extra druk op een bevolking die door toedoen van het voortdurende conflict al lange tijd onder zware omstandigheden leeft. Een duurzaam staakt-het-vuren heeft absolute prioriteit. Nederland steunt daarom het door de VN geleide politieke proces.

Vraag 5

Op welke wijze zet Nederland zich, al dan niet via de EU, concreet in voor het verbeteren van de situatie voor inwoners van Libië en groepen migranten die in Libië verblijven?

Antwoord

Het kabinet heeft in het najaar van 2019 additionele bijdragen aan UNHCR en IOM in Libië (resp. EUR 3,3 mln. en EUR 2,1 mln.) gedaan om de verslechterde humanitaire situatie van vluchtelingen, migranten en intern ontheemden het hoofd te bieden. Deze bijdragen worden o.a. ingezet voor financiële ondersteuning (in contanten) aan vluchtelingen en intern ontheemden in stedelijke centra in Libië, opvang en het faciliteren van vrijwillige terugkeer van migranten, en evacuatie van kwetsbare vluchtelingen vanuit Libië naar het nieuwe ETM Rwanda. Via het EU-Trustfund for Africa (EUTF) is tot op heden €408 mln. gemobiliseerd voor projecten in Libië, waarbij bijna de helft ten goede aan vluchtelingen, migranten en intern ontheemden. Daarnaast worden er momenteel middels EUTF extra middelen vrij gemaakt voor ondersteuning van migranten en vluchtelingen i.h.k.v. de Coronacrisis.

Vraag 6

Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de sluiting van Libische detentiecentra? Welke inspanningen levert Nederland concreet om deze centra zo snel mogelijk te sluiten?

Antwoord

Zoals uw Kamer bekend, zet het kabinet zich in voor het verbeteren van de situatie van migranten en vluchtelingen in de Libische detentiecentra met als doel de uiteindelijke sluiting daarvan. Hier heeft Nederland in bovengenoemde nationale verklaring in de Mensenrechtenraad wederom tot opgeroepen. Ook de bijdragen genoemd in het antwoord op vraag 5 zijn mede gericht op het sluiten van de centra door hieruit afkomstige migranten en vluchtelingen elders op te vangen. De inzet is hen te helpen om Libië te verlaten of zich te vestigen in stedelijke gebieden. Hoewel het aantal migranten en vluchtelingen dat vastzit en het aantal centra is de afgelopen jaren gedaald is, bevinden zich volgens cijfers van UNHCR momenteel nog ca. 2000 personen in de officiële detentiecentra.

[1]https://www.euneighbours.eu/en/south/stay-informed/news/libya-statement-eu-delegation-murder-trafficked-migrants

Antwoord op

Het bericht ‘IOM deplores killing 30 trafficked migrants Libya’ (9 Juni 2020)
Reactietijd: 23 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Sigrid Kaag (D66)

Ankie Broekers-Knol (VVD)


Gericht

Maarten Groothuizen (D66)


descriptionAccess ( 15914 )

Publicatiedatum
2 Juli 2020Gerelateerd

Het bericht ‘IOM deplores killing 30 trafficked migrants Libya’

Een VN-database met bedrijven actief in Israëlische nederzettingen

De situatie op en rond de Middellandse Zee

het bericht «The Rohingya children trafficked for seks» (ingezonden 22 maart 2018).

De humanitaire noodsituatie waarin vluchtelingen in Libië verkeren

Het bericht ‘Stroom bootmigranten uit Libië zwelt weer aan’

Het bericht ‘VN-rapport: Bewijs dat Saoedische kroonprins achter moord Khashoggi zit’

De toenemende onzekerheid van eigendom en investeringen in Zuid-Afrika

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl