Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘cyberbeveiliger Fox-IT schorst drie directieleden’Antwoord op vragen van het lid Verhoeven over het bericht ‘cyberbeveiliger Fox-IT schorst drie directieleden’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D27594

Vragen van het lid Kees Verhoeven (D66) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Cyberbeveiliger Fox-IT schorst drie directieleden’ (ingezonden 20 mei 2020).

1) Bent u bekend met het bericht ‘Cyberbeveiliger Fox-IT schorst drie directieleden’?
Ja.

2) Kunt u nader ingaan op de situatie bij Fox-IT en de mogelijke gevolgen voor de dienstverlening aan de overheid op het gebied van cyberveiligheid en de versleuteling van staatsgeheimen?
De samenwerking tussen de overheid en Fox-IT is vooralsnog onveranderd, wel houden wij de situatie nauwlettend in de gaten. Er is regulier en goed contact tussen Fox-IT, Fox Crypto BV en de relevante overheidsonderdelen.

Toen Fox-IT in 2015 werd overgenomen door de Britse NCC-Group zijn er speciale afspraken gemaakt zodat de specialistische dienstverlening van Fox-IT voor de Nederlandse overheid niet in gevaar zou komen. Hierover is uw Kamer meermaals geïnformeerd.1 Deze afspraken berusten op een aantal voorwaarden zoals het onderbrengen van alle crypto-gerelateerde opdrachten bij een apart bedrijfsonderdeel Fox Crypto BV en het scheiden van ICT-systemen van Fox Crypto BV en de andere onderdelen van Fox-IT. Zolang aan

deze voorwaarden wordt voldaan, zien wij geen reden dat de versleuteling van staatsgeheimen, gebruikmakend van de producten van Fox Crypto, in gevaar komt.

Fox Crypto BV, waarbinnen beveiligingsproducten voor staatsgeheime informatie worden ontwikkeld, is een in Nederland ingeschreven BV. Voor zowel personen, materieel, informatie als de fysieke locatie is het VIRBI 2013 (Besluit Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst Bijzondere Informatie) onverkort van toepassing.

3) Deelt u de mening dat met name de cryptografische afdeling van Fox- IT van essentieel belang is voor de Nederlandse overheid?
Ja, het is essentieel dat de overheid toegang heeft tot hoogwaardige cryptologische toepassingen. Fox Crypto BV. levert dergelijke toepassingen en is daarmee een belangrijke partner van en voor de Rijksoverheid.

4) Ziet u risico’s in de ontstane situatie bij Fox-IT voor de doorgang van dergelijke cruciale diensten aan de overheid? Zo ja, welke stappen neemt u deze risico’s te ondervangen?
Het is essentieel dat de overheid toegang heeft en blijft houden tot hoogwaardige cryptologische toepassingen. Het vervaardigen van dergelijke producten vindt plaats in een uiterst kleine markt, met een beperkt aantal afnemers. De hiervoor benodigde kennis en techniek is slechts bij enkele gespecialiseerde bedrijven aanwezig. Vanuit de Rijksoverheid wordt gewerkt aan de Nationale Cryptostrategie. Het uitvoeren daarvan moet dit risico verkleinen.

1 In antwoorden op vragen van Kamerleden Paternotte en Vehoeven, Van Raak en Hijink, en Diks en Özütok, vergaderjaar 2017-2018 wordt nader ingegaan op de gestelde eisen.

Ons kenmerk

91fbbe9d-or1-1.4

Pagina

2 van 4

Antwoord op

Het bericht ‘cyberbeveiliger Fox-IT schorst drie directieleden’. (20 Mei 2020)
Reactietijd: 42 dagen

Indiener

Kajsa Ollongren (D66)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)

Ank Bijleveld-Schouten (CDA)


Gericht

Kees Verhoeven (D66)


descriptionAccess ( 15883 )

Publicatiedatum
1 Juli 2020Gerelateerd

Grote problemen bij de firma die de Nederlandse staatsgeheimen beveiligt

Het bericht ‘cyberbeveiliger Fox-IT schorst drie directieleden’.

Misstanden bij het Haga Lyceum

De hoge sterfte en mishandeling van kalfjes die geboren worden in de melkveehouderij

Het bericht 'NCG levert in afgelopen drie maanden elf versterkte huizen op'

Omkoping van parlementariërs vanuit Azerbaijan

Het bericht ‘Drie jaar cel en tbs voor verkrachtende verlof-tbs’er’

De uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak van zwartspaarders

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl