Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Ouwehand over het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de KamerAntwoord op vragen van het lid Ouwehand over het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de Kamer

Keywords:
Zaaknummer: 2020D16059

 

Geachte Voorzitter,

 

Hierbij stuur ik uw Kamer de antwoorden op vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over het bericht ‘Nu blijkt welke ministers de moed hebben voorop te gaan in crisistijd’ (ingezonden 23 maart 2020, kenmerk 2020Z05464).

                                                                             

 

 

 

 

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

1

Is er een akkoord over de aanpak van de stikstofcrisis?

 

Antwoord

Tegelijk met de beantwoording van deze schriftelijke vragen stuur ik uw Kamer ook een brief over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek waartoe het kabinet heden heeft besloten. Het kabinet neemt daartoe maatregelen om de natuur te versterken, de uitstoot van stikstof te verminderen, en de vergunningverlening verder op gang te brengen.

 

2

Kunt u de aanpak naar de Kamer sturen?

 

Antwoord

Ja.

 

Antwoord op

Het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de Kamer (23 Maart 2020)
Reactietijd: 32 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Esther Ouwehand (PvdD)


descriptionAccess ( 14745 )

Publicatiedatum
24 April 2020Gerelateerd

De gevolgen van stikstofcrisis voor projecten in olie- en gassector

Het uitgelekte plan voor de aanpak van de stikstofproblematiek.

De toename van de stikstofuitstoot door de biomassacentrales in Diemen en Geertruidenberg

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het delen van de aanpak van de stikstofcrisis met de Kamer

Het voornemen van de Staatssecretaris tot ondertekenen namens de Nederlandse regering van het Global Compact for Migration (“Marrakesh Immigratiepact”)

Het bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren’

Het bericht dat oud-minister Opstelten het ‘minder Marokkanen-proces’ zou hebben beïnvloed

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl