Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Laan-Gezelschap over het bericht ‘Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona’Antwoord op vragen van de leden Kerstens en Laan-Gezelschap over het bericht ‘Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D11766

Antwoorden op Kamervragen van de Kamerleden Kerstens (PvdA) en Laan-Geselschap (VVD) over het bericht ‘Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona’. (2020Z05386)

1.

Heeft u kennisgenomen van het bericht 'Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona' in het Jeugdjournaal? 1)

1

Ja.


  1. Heeft u begrip voor het feit dat het coronavirus de onrust in gezinnen met een ernstig ziek kind dat thuis intensieve zorg nodig heeft, nog verder vergroot, terwijl in veel gezinnen al veel stress is veroorzaakt door het - zonder dat de wettelijke regels daaromtrent zijn veranderd - afgeven van lagere (her-)indicaties door zorgverzekeraars?

2

Ja, dit zijn spannende tijden voor iedereen. Ik begrijp dat dat zeker ook geldt voor de gezinnen met een ernstig ziek kind.

3.

Bent u het met vragenstellers eens dat deze gezinnen nu vooral ook gebaat zijn bij rust en het dus verstandig is voorlopig af te zien van nieuwe herindicaties? Zo ja, bent u dan bereid met zorgverzekeraars af te spreken dat ze vooralsnog overgaan tot ‘ambtshalve’ verlenging van bestaande indicaties?

3

Ja, ik ben het met de vragenstellers eens dat het voor deze gezinnen goed is als er rust is. Ik ben daarom ook blij dat V&VN, ZN, ActiZ, BINKZ en Zorgthuisnl afspraken hebben gemaakt over hoe om te gaan met indicatiestellingen voor wijkverpleging in tijden van coronacrisis. Deze afspraken zijn vastgelegd in een door V&VN gepubliceerd advies[1].

Over herindicatie wanneer de zorginzet niet gewijzigd is, stelt het advies kort samengevat dat de huidige indicatie met drie maanden verlengd kan worden of zoveel korter als van toepassing is.

Ook staat beschreven hoe te werk te gaan wanneer een (her)indicatie wel nodig is. Het blijft namelijk belangrijk dat wanneer de zorgvraag verandert er een nieuwe indicatie gesteld kan worden, zodat het budget kan worden aangepast. Afgesproken is dat de professional de ruimte krijgt om te bepalen of een herindicatie via (beeld)bellen kan, of achter de voordeur moet plaatsvinden. Verpleegkundigen gaan hier uiteraard zeer zorgvuldig mee om. Ik krijg signalen dat verpleegkundigen momenteel überhaupt zo min mogelijk fysiek achter de voordeuren proberen te komen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

4.

Wilt u deze vragen (uiteraard rekening houdend met de ongetwijfeld grote werklast bij u en uw medewerkers) zo spoedig als mogelijk is beantwoorden?

4

Ja.

1) Nos Jeugdjournaal, 16 maart 2020, "Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor corona" https://jeugdjournaal.nl/artikel/2327284-elise-moet-door-haar-spierziekte-extra-oppassen-voor-corona.html

[1] https://www.venvn.nl/media/xdweimfh/indicatiestelling-tijdens-crisis-covid19.pdf


Indiener

Hugo de Jonge (CDA)


Gericht

John Kerstens (PvdA)

Antoinette Laan-Geselschap (VVD)


descriptionAccess ( 14211 )

Publicatiedatum
25 Maart 2020Gerelateerd

Het bericht ‘Elise moet door haar spierziekte extra oppassen voor Corona’

De loting voor SMA-patiënten voor een behandeling met Spinraza

Een farmaceut die honderd medicijnen verloot onder baby’s met een dodelijke spierziekte

De vele berichten dat kinderen en volwassenen verdrinken in de zomerperiode

De massale kap van Nederlandse bossen

Een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat het gebruik van landbouwgif kan leiden tot de ontwikkeling van ALS

Het bericht dat Nederland acht of negen extra F35-straaljagers gaat kopen

Het bericht ‘Gezocht, oppasouder voor als de leraar ziek is’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl