Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Wassenberg over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de coronamaatregelenAntwoord op vragen van het lid Wassenberg over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de coronamaatregelen

Keywords:
Zaaknummer: 2020D11674

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen van de heer Wassenberg (PvdD) over het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de coronamaatregelen (ingezonden 24 maart 2020, kenmerk 2020Z05533).

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

2020Z05533

1
Kent u het bericht 'Jagen en vissen zijn verboden buitenactiviteiten'?

Antwoord
Ja.

2
Deelt u de mening van de Vlaamse minister van Omgeving dat verplaatsingen voor de uitoefening van de hobby, waaronder hengelen of jagen, niet langer verantwoord zijn in het kader van het voorkomen van een verdere verspreiding van het COVID-19-virus? Zo nee, waarom niet?


3
Deelt u de mening dat, nu het kabinet oproept om het huis niet te verlaten om niet-noodzakelijke redenen, voor de jacht en hengelen geen uitzondering gemaakt mag worden? Zo nee, waarom niet?

4
Bent u voornemens om ook in Nederland per direct een verbod in te stellen op jagen en hengelen? Zo nee, waarom niet?

Antwoorden 2, 3 en 4
In Nederland geldt het advies om zo veel mogelijk thuis te blijven. Het is van belang dat ook jagers en vissers zich houden aan de richtlijnen van het RIVM. Er is geen aanleiding om voor het jagen en het beoefenen van de hengelsport aanvullende maatregelen te treffen, bovenop de maatregelen die het kabinet al heeft afgekondigd.

Verder is de jacht momenteel gesloten. Deze wordt pas geopend op 15 augustus voor konijn en wilde eend en op 31 oktober voor fazant, houtduif en haas. Schadebestrijding en populatiebeheer, zoals neergelegd in goedgekeurde faunabeheerplannen, kunnen doorgang vinden. Ook daarbij dienen de richtlijnen van het RIVM strikt in acht te worden genomen. Dit betekent onder andere dat er met niet meer dan drie jagers tegelijk kan worden gejaagd, waarbij de onderlinge afstand tussen de jagers altijd minimaal 1,5 meter is.

Ten aanzien van de hengelsport wijs ik erop dat viswedstrijden, net als alle andere evenementen, verboden zijn tot 1 juni. Sportvisserij Nederland, de belangenorganisatie van de sportvisserij, benoemt ook deze lijn in haar communicatie naar de hengelaars.

5
Bent u bereid deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden, in ieder geval vóór aanvang van het debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus dat op 26 maart 2020 plaatsvindt?

Antwoord
Ja.

Antwoord op

Het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de corona-maatregelen. (24 Maart 2020)
Reactietijd: 1 dagen

Indiener

Carola Schouten (CU)


Gericht

Frank Wassenberg (PvdD)


descriptionAccess ( 14201 )

Publicatiedatum
25 Maart 2020Gerelateerd

Het bericht dat Fransen nieuwe jacht op de grutto niet uitsluiten

Het Vlaamse verbod op de jacht in het kader van de corona-maatregelen.

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

Het bericht ‘Jagers: voorlopig geen e-screening voor wapenvergunning’

Schrap tolheffing Westerscheldetunnel voor betere bereikbaarheid Zeeuws-Vlaanderen

De inzet van vangkooien door zwijnenjagers

Coronabesmettingen bij medewerkers van slachterijen en vleesverwerkingsbedrijven

Het bericht ‘Omstreden jacht met bijna 80 man levert op: één dood zwijn’ en over het ‘Verslag bewegingsjacht 5 januari 2019 Wildbeheereenheid Zuid-Oost Twente’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl