Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Karabulut over geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in NederlandAntwoord op vragen van het lid Karabulut over geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Keywords:
Zaaknummer: 2020D07803

 

Hierbij bied ik u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door het lid Karabulut over geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland. Deze vragen werden ingezonden op 13 februari 2020 met kenmerk 2020Z02851.

 

 

 

 

De Minister van Buitenlandse Zaken,
Stef Blok

[Ondertekenaar 2]

 

 

 

 

[Ondertekenaar 3]

[Ondertekenaar 4]

 

 

Antwoorden van de Minister van Buitenlandse Zaken op vragen van het lid Karabulut (SP) over geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

 

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht ‘Belaagde Pakistaanse blogger beschuldigt Pakistan van betrokkenheid’? 1) Wat is u bekend over het geweld tegen de Pakistaanse journalist?

 

Antwoord

Ja. Ik heb kennis genomen van het bericht en van het feit dat er aangifte is gedaan door betrokkene.

 

Vraag 2

Houdt u rekening met de mogelijkheid dat het geweld tegen de blogger is aangestuurd door de Pakistaanse overheid?

 

Vraag 3

Zijn u eerdere voorbeelden bekend van (mogelijke) Pakistaanse inmenging in Nederland? Welk beeld heeft u hiervan?

Antwoord 2 en 3

Het is aan de Politie en het Openbaar Ministerie om onderzoek te doen naar deze aangifte. Ik kan niet op de uitkomst van dat onderzoek vooruitlopen, bovendien kan ik geen uitspraak over individuele zaken doen.

 

Vraag 4

Wat is uw reactie op de oproep van Reporters Without Borders (RSF) voor bescherming van de journalist? Begrijpt u deze oproep? Welke acties zijn of worden ondernomen om de blogger en zijn gezin te beschermen?

Antwoord

Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming van mensenrechtenverdedigers en de veiligheid van journalisten. Ik hecht daarom veel belang aan de veiligheid van de heer Goraya en zijn gezin. Het kabinet kan geen mededelingen doen over maatregelen die worden genomen in individuele gevallen.

 

Vraag 5

Bent u bereid de ambassadeur van Pakistan om dit incident te ontbieden? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het onderzoek moet worden afgewacht voordat er verdere maatregelen worden genomen.

 

Vraag 6

Kunt u aangeven waarom de blogger eerder in Pakistan is ‘verdwenen’ en, naar eigen zeggen, is gemarteld? Is hierover contact geweest met de Pakistaanse autoriteiten? Wat is er toen gewisseld?

 


 

Antwoord

Er is destijds contact geweest met de heer Goraya en met de Pakistaanse autoriteiten. De Nederlandse ambassadeur in Pakistan heeft zijn zorgen geuit over de verdwijningen en de beperking van de vrijheid van meningsuiting. Over de inhoud van die gesprekken kan ik vanwege de veiligheid en de privacy van betrokkene verder geen mededelingen doen.

 

 

 

 

  • Belaagde Pakistaanse blogger beschuldigt Pakistan van betrokkenheid, https://www.nrc.nl/nieuws/2020/02/07/belaagde-pakistaanse-blogger-beschuldigt-pakistan-van-betrokkenheid-a3989725, 7 februari 2020.
  • https://www.nporadio1.nl/buitenland/2793-vrouw-verdwenen-blogger-smeekt-minister-koenders-om-hulp

Antwoord op

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland (13 februari 2020)
Reactietijd: 11 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)


Gericht

Sadet Karabulut (SP)


descriptionAccess ( 13663 )

Publicatiedatum
24 februari 2020Gerelateerd

Geweldpleging tegen een Pakistaanse blogger in Nederland

Het bericht ‘Islamisten én overheid jagen op Pakistaanse feministe’

De uitsluiting van maatschappelijke organisaties door de Pakistaanse overheid

Het bericht dat de Indiase regering de speciale status van het gebied Kashmir schrapt

De situatie van Asia Bibi nu zij is vrijgesproken van godslastering door het Pakistaanse Hof

Het bericht dat mensenrechtenactivist Gulalai Ismail werd gearresteerd door de Pakistaanse FIA (Federal Investigation Authority) toen ze het land herintrad vanuit het Verenigd Koninkrijk

Dreigende vrijlating van moordenaar van Daniel Pearl en straffeloosheid van imam die fatwa over Geert Wilders uitsprak

Het bericht ‘Hindu minor girl who was forcefully converted renounces Islam; Pakistani mullahs demand death penalty’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl