Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van het lid Regterschot over het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’Antwoord op vragen van het lid Regterschot over het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’

Keywords:
Zaaknummer: 2020D02694

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Regterschot (VVD) over het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’ (2019Z23705).

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,

Welzijn en Sport,

Paul Blokhuis


Antwoorden op Kamervragen van het Kamerlid Regterschot (VVD) over het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’.

(2019Z23705)

1

Heeft u kennisgenomen van het nieuwsartikel: ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’? 1)

1.

Ja.

2

Vindt u het terecht dat GGZ Nederland een handhavingsverzoek heeft ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de onderhandelingen van een aantal zorgverzekeraars betreffende de acute ggz in 2020 en kunt u uw standpunt toelichten?

3

Klopt het dat tussen zorgverzekeraars en ggz-instellingen niet of nauwelijks onderhandeld is en wat is uw standpunt hierover? Bent u voornemens om partijen bij elkaar te brengen om de zorg voor patiënten weer centraal te stellen?

4

In hoeverre deelt u de mening dat geen enkele patiënt gebaat is bij het verschijnen van dit soort artikelen? Hoe kan in uw visie dit in de toekomst vermeden worden?

5

Bent u bekend met de bewering van GGZ Nederland dat er zes weken niets is gebeurd bij de zorgverzekeraars nadat op 1 oktober 2019 alle offertes waren ingediend? Zo ja, deelt u deze mening? Afhankelijk van uw mening hierover, wat vindt u hiervan en kunt u aangeven of dit leidt tot een risico bij de zorgplicht van de zorgverzekeraars?

2, 3, 4 en 5.

Ik heb mij om een helder beeld van de feiten te krijgen gewend tot de NZa.

Van de NZa heb ik begrepen dat GGZ Nederland (GGZ NL) op 25 november 2019 een handhavingsverzoek heeft ingediend. Het is niet aan mij om over de juistheid van het indienen van handhavingsverzoeken uitspraken te doen.

Op grond van de Regeling transparantie zorginkoopproces Zorgverzekeringswet zijn zorgaanbieders en zorgverzekeraars in het kader van het inkoopproces gehouden voldoende beschikbaar te zijn voor vragen en opmerkingen van zorgaanbieders en om tijdig te reageren hierop. GGZ NL stelde zich op het standpunt dat voornoemde regeling was overtreden.

Naar aanleiding van dit verzoek heeft op 12 december 2019 tussen betrokken partijen, ZN en GGZ NL, een gesprek plaatsgevonden. Op 13 december 2019 heeft GGZ NL vervolgens het handhavingsverzoek ingetrokken . Na intrekking van het handhavingsverzoek is de behandeling van het verzoek door de NZa beëindigd. De NZa heeft daarmee geen besluit genomen op het handhavingsverzoek en geen standpunt ingenomen over in hoeverre zorgverzekeraars de regeling daadwerkelijk zouden hebben overtreden.

Ik begrijp dat er inmiddels voor alle 28 regio’s aanvragen ter vaststelling van het budget voor de acute ggz zijn ingediend. Daarmee kan de nieuwe bekostiging in de praktijk zijn beslag krijgen.

Bij het intrekken van het handhavingsverzoek hebben beide partijen geconstateerd dat het nodig is om het contracteerproces door een onafhankelijke derde te laten evalueren. Deze evaluatie zal in februari 2020 starten.

6

Vindt u dat een zorgplafond een correct instrument is om de zorgkosten binnen de perken te houden en kunt u uw mening hierover toelichten?

6.

Budgetplafonds zijn onderdeel van de reguliere wijze van contractering in de zorg. Ze laten de zorgplicht van verzekeraars onverlet.

Antwoord op

Het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’ (29 November 2019)
Reactietijd: 59 dagen

Indiener

Paul Blokhuis (CU)


Gericht

Kelly Regterschot (VVD)


descriptionAccess ( 13148 )

Publicatiedatum
27 januari 2020Gerelateerd

Het lager vaststellen van de maximumprijzen voor ggz-zorg door de Nederlandse Zorgautoriteit

Het artikel ‘GGZ Nederland vraagt NZa in te grijpen bij zorgverzekeraars’

De opkomst van zorgbeveiligers en het hardnekkige fenomeen separatie in de geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Het bericht ‘NZa draait patiëntenstop Parnassia terug’

Het bericht ‘Bij ggz-patiënten klopt de diagnose vaak niet (meer)’

De artikelen ‘Ouders Thijs H.: wij smeekten ggz om hulp’ en ‘Ouders Thijs H. smeekten GGZ om hulp, maar opname was ‘onnodig’’

Het bericht ‘Nederlandse wachtlijst geestelijke hulp telt in totaal 88.500 mensen’

Het bericht ‘Verdachte steekpartij Den Haag 'gevaar voor zichzelf en omgeving', maar werd niet opgepakt’

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl