Tweedemonitor / Kamervraag / Antwoord op vragen van de leden De Roon, Markuszower en Wilders over Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoordenAntwoord op vragen van de leden De Roon, Markuszower en Wilders over Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoorden

Keywords:
Zaaknummer: 2020D02554

Hierbij bieden wij u de antwoorden aan op de schriftelijke vragen gesteld door de leden De Roon, Markuszower en Wilders over een bericht over president Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of te vermoorden. Deze vragen werden ingezonden op 5 december 2019 met kenmerk 2019Z24265.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Stef Blok

Ferd Grapperhaus


Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken op vragen van de leden De Roon, Markuszower en Wilders (allen PVV) over een bericht over president Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of te vermoorden.

Vraag 1

Bent u op de hoogte van het interview waarin de Turkse president Erdogan aangeeft duizenden politieke tegenstanders te willen kidnappen in Europa? 1)

Vraag 2

Weet u dat de Turkse inlichtingendienst MIT reeds 80 Turken (politieke tegenstanders) uit 18 landen heeft ontvoerd? 2)

Vraag 3

Sinds wanneer bent u ermee bekend dat Turkije het aantal kidnappings en moorden wil opschalen, omdat Europese landen vaak niet voldoen aan Turkse uitleveringsverzoeken?

Antwoord vraag 1, 2 en 3

Het kabinet is bekend met berichten over het terughalen van Turkse onderdanen uit derde landen. Het kabinet is daarnaast bekend met de uitspraken van president Erdogan in relatie tot een Gülenaanhanger die door de Turkse overheid wordt gezocht. President Erdogan heeft hierbij voor zover bekend niet aangegeven dat Turkije voornemens is om duizenden politieke tegenstanders in Europa te kidnappen.

Vraag 4

Kunt u aangeven hoeveel uitleveringsverzoeken Turkije sinds de 'coup' in 2016 aan Nederland heeft gericht?

Vraag 5

Kunt u tevens aangeven hoeveel verzoeken zijn afgewezen/gehonoreerd en op welke gronden?


Vraag 6

Deelt u de opvatting van Erdogan dat de verzoeken betrekking hebben op terroristen, of zijn het voornamelijk politieke tegenstanders en journalisten zoals Can Dündar?

Antwoord vraag 4, 5 en 6

Turkije richt jaarlijks enkele tientallen uitleveringsverzoeken aan Nederland. Deze verzoeken worden beoordeeld aan de hand van de Uitleveringswet. Turkije heeft ook enkele verzoeken aan Nederland gericht waarbij werd verzocht om uitlevering van leden van de door hen als terroristisch bestempelde Gülenbeweging. Indien de gezochte personen zich in Nederland bevonden, zijn deze verzoeken afgewezen omdat het aanhangen van Gülen of lidmaatschap van de Gülenbeweging in Nederland niet strafbaar is.


Vraag 7

Hoe waarschijnlijk acht u het dat Erdogan het dreigement dat hij politieke tegenstanders wil kidnappen of vermoorden gaat waarmaken in Europa in het algemeen, en in Nederland in het bijzonder?

Vraag 8

Richt Erdogan’s jachtpartij zich alleen op burgers met een Turks paspoort of moet iedereen die Erdogan bekritiseert oppassen niet plots in een Turkenbusje gesleurd te worden voor een enkeltje Turkije?

Antwoord vraag 7 en 8

Het kabinet heeft op dit moment geen aanwijzing dat er in Nederland Turkse ontvoeringsteams actief zijn. Het kabinet beschikt ook niet over informatie dat er een specifiek ontvoeringsgevaar is voor politieke tegenstanders van president Erdogan in Nederland.


Vraag 9

Welke maatregelen neemt u om Turkse kidnappers en moordteams van Nederlandse bodem te weren? En bent u bereid Erdogan openlijk te veroordelen voor zijn plannen?

Antwoord

Iedereen die zich op het Nederlandse grondgebied bevindt, heeft recht op bescherming. De Nederlandse politie zorgt voor veiligheid voor iedereen die zich in Nederland bevindt. De politie en het Openbaar Ministerie zijn extra alert op zaken die voortvloeien uit de spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap. Personen die menen het slachtoffer te zijn van bedreiging of geweld worden nadrukkelijk opgeroepen om aangifte te doen.

1) Twitterbericht van Abullah Bozkurt op 2 december 2019 (https://twitter.com/abdbozkurt/status/1201753784269131777) en 'Erdoğan hints at operations to capture top FETÖ member', Daily Sabah Turkey, 3 december 2019 (https://www.dailysabah.com/turkey/2019/12/03/erdogan-hints-at-operations-to-capture-top-feto-member).

2) 'President Erdogan has issued a license to kill', The Washington Post, 2 december 2019 (https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/12/02/president-erdogan-has-issued-license-kill/).

Antwoord op

Erdogan die dreigt politieke tegenstanders in Europa te kidnappen of vermoorden (5 December 2019)
Reactietijd: 50 dagen

Indiener

Stef Blok (VVD)

Ferdinand Grapperhaus (CDA)


Gericht

Gidi Markuszower (PVV)

Raymond de Roon (PVV)

Geert Wilders (PVV)


Access ( 13128 )

Publicatiedatum
24 januari 2020
Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl