Tweedemonitor / Kamervraag / EmissieregistratieEmissieregistratie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z26194

Vragen van de leden Bruins (ChristenUnie), Lacin (SP) en Kröger (GroenLinks) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over Emissieregistratie (ingezonden 24 december 2019).

Vraag 1

Klopt het dat, hoewel Artikel 4(3)(a) van de National Emission Ceilings (NEC)-richtlijn 2016/2284 specificeert dat emissies buiten de Landing and take-off cyclus (LTO-cyclus) (dus boven 3.000 voet) niet meetellen voor het halen van de nationale doelstellingen voor NOx-reductie, de luchtvaartemissies boven 3.000 voet wel degelijk aan de Europese Commissie gerapporteerd dienen te worden als «memo item» volgens het voorgeschreven rapportagestramien?1

Vraag 2

Heeft Nederland in de afgelopen jaren de luchtvaartemissies boven 3.000 voet gerapporteerd als memo item? Voldoet Nederland daarmee aan de richtlijn?


Indiener

Eppo Bruins (CU)

Cem Laçin (SP)

Suzanne Kröger (GL)


Gericht

Cora van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)


Access ( 12794 )

Publicatiedatum
24 December 2019
Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl