Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht “Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen” en het bericht “toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen”Het bericht “Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen” en het bericht “toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen”

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z26168

2019Z26768

(ingezonden 23 december 2019)

Vragen van het lid Rudmer Heerema (VVD) aan de minister voor Medische Zorg over het bericht 'Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen' en het bericht 'Toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen'

1. Bent u bekend met de berichten 'Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen’ en ‘Toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen’? Bent u tevens bekend met de subsidie-aanvraag van de Nederlandse Volleybal Bond (NeVoBo) met betrekking tot de organisatie van het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT) begin januari in Apeldoorn? 1) en 2)

2. Kunt u aangeven aan welke eisen van het ministerie van VWS moet worden voldaan bij het aanvragen van een subsidie voor een topsportevenement? Verschillen deze eisen met de eisen waar de Nederlandse Sportraad aan toetst? Zo ja, waar zit dit verschil in en waarom zit hier verschil in? Kunt u tevens de formats van de scoringsformulieren aan de Kamer doen toekomen, zowel van het ministerie van VWS als van de Nederlandse Sportraad?

3. Door wie worden de subsidie-aanvragen beoordeeld? Heeft de Nederlandse Sportraad hier de leidende rol of is dit het ministerie? Kunt u aangeven welke raadsleden vanuit de Nederlandse Sportraad bij de beoordeling van beide sportevenementen zijn betrokken? Waarom zijn juist deze raadsleden bij de beoordeling ingezet? Op basis van welke specifieke kennis zijn deze raadsleden gekozen om een oordeel te vellen over de subsidie-aanvraag?

4. Kunt u tevens aangeven op welke wijze de Nederlandse sportraad zich voorbereidt op een gesprek met de subsidie-aanvragers? Is dat puur op basis van de documentatie of worden andere factoren zoals reeds bewezen organisatiekwaliteiten ook meegewogen?

5. Bent u bereid de gespreksverslagen van de bijeenkomsten van de Nederlandse sportraad met de organisatoren van het EK wielrennen en de organisatoren van het OKT volleybal met de Kamer te delen? Zo nee, waarom niet? Indien hier een vertrouwelijk karakter aan zou zitten, wat is de reden van het vertrouwelijk karakter en kunt u deze direct opheffen en de gespreksverslagen alsnog met de Kamer delen?

6. Kunt u de volledige documentatie (inclusief alle bijlagen) met betrekking tot de subsidie-aanvragen voor het EK wielrennen en het OKT volleybal met de Kamer delen? Zo nee, wat is de reden dat u niet bereid bent dit te doen? Kunt u tevens aangeven in hoeverre met deze subsidie-aanvragen tegemoet is gekomen aan de eisen van het ministerie van VWS?

7. Kunt u de ingevulde scoringsformulieren van de Nederlandse Sportraad om tot mogelijke verstrekking van subsidie over te gaan met de Kamer delen? Kunt u deze scoringsformulieren toetsen aan het overzicht van wat in praktijk goed is gegaan maar waar twijfel over bestond bij de Nederlandse Sportraad (nu reeds van het EK wielrennen, het OKT volleybal moet uiteraard nog plaatsvinden)?

8. Kunt u aangeven of er voldoende ruimte in het budget voor evenementen zit om de benodigde en gevraagde subsidies aan de gemeente Alkmaar voor het EK Wielrennen en de NeVoBo voor het OKT volleybal te verlenen? Zo nee, welk bedrag is er tekort binnen het evenementenbudget? Zo ja, bent u bereid om alsnog tot verlening van de subsidie over te gaan?

[1] Alkmaar Centraal, 22 juli 2019, 'Waarom durfal Alkmaar geen topsubsidie krijgt voor EK Wielrennen’ (https://alkmaarcentraal.nl/nieuws/60043364-waarom-durfal-alkmaar-geen-topsubsidie-krijgt-voor-ek-wielrennen).

[2] Alkmaar Centraal, 24 juli 2019, ‘Toch nog ruim kwart miljoen subsidie voor EK wielrennen’ (https://www.alkmaarcentraal.nl/nieuws/60043478-toch-nog-ruim-kwart-miljoen-subsidie-voor-ek-wielrennen).


Gerelateerd

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl