Het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

2019Z26165

(ingezonden 23 december 2019)

Vragen van de leden Omtzigt en Van der Molen (beiden CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het onderzoek naar de nevenfuncties van professor Kochenov van de Rijksuniversiteit Groningen

1. Herinnert u de Kamervragen die u eerder beantwoord heeft over de (huidige en eerdere) nevenfuncties van professor Kochenov, zoals zijn advieswerk voor de regering van Malta, het feit dat hij lid was van de regeringsdelegatie van Malta bij de Europese Commissie, lid van de non-executive advisory board van Henly & Partners, voorzitter van de Investment Migration Council in Geneve en directeur van de investment migration council Ltd. in Valetta, Malta? (1)

2. Klopt het dat de Rijksuniversiteit Groningen hierna een extern onderzoek zou laten doen?

3. Kunt u aangeven of en wanneer dat onderzoek nu eindelijk gestart is en wie het uitvoert?

4. Kunt u aangeven wat de onderzoeksvraag is van het onderzoek en of die onderzoeksvraag in ieder geval meeneemt of voldaan is aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening (2014) voor de relevante periode, aan de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit (2018) en aan de sectorale regeling nevenwerkzaamheden aan universiteiten?

5. Heeft de Inspectie van het Onderwijs de resultaten van het onderzoek al ontvangen en u al geadviseerd? Wat was dat advies?

6. Neemt u het advies over en welke acties onderneemt u naar aanleiding van het advies?

7. Indien de Inspectie van het Onderwijs het onderzoek nog niet ontvangen heeft, is er dan een deadline waarvoor het onderzoek klaar moet zijn?

8. Wilt u bevorderen dat de conclusies van het onderzoek openbaar worden? En wilt u het rapport aan de Tweede Kamer doen toekomen?

9. Heeft u zich al een mening gevormd over het feit dat professor Kochenov voorkwam in de Paradise Papers?

10. Kunt u deze vragen één voor één en binnen drie weken beantwoorden?

1) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2019-2020, nr. 527

Indiener(s)

Pieter  Omtzigt

Pieter Omtzigt

Lijst Omtzigt
Tweedemonitor