Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat AirBnB moet worden gezien als informatieplatformHet bericht dat AirBnB moet worden gezien als informatieplatform

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z26164

2019Z26164

(ingezonden 23 december 2019)

Vragen van het lid Smeulders (GroenLinks) aan de minister voor Milieu en Wonen over het bericht dat AirBnB moet worden gezien als informatieplatform

1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van het Europees Hof inzake Airbnb? 1)

2. Wat betekent deze uitspraak voor de onlangs ingediende Wet toeristische verhuur van woonruimte? Kunt u per voorstel in deze wet duiden wat de gevolgen zijn van deze uitspraak?

3. Wat betekent deze uitspraak voor de maatregelen die gemeenten (zoals Amsterdam) willen nemen om ongewenste effecten van verhuur via Airbnb en andere soortgelijke platforms aan te pakken?

4. Wat betekent deze uitspraak voor de mogelijkheden van gemeenten om het omzeilen van gemeentelijke regels ten aanzien van verhuur tegen te gaan?

5. Deelt u de mening dat gemeenten vakantieverhuur moeten kunnen reguleren en dat zij daarbij geholpen moeten worden door landelijke en Europese regelgeving, en niet tegengewerkt?

6. Bent u bereid om samen met bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland bij de Europese Commissie en de Europese Raad te pleiten voor aanpassing van de e-commerce richtlijn zodat vakantieverhuurplatforms wel gaan vallen onder lokale regelgeving? Zo ja, wat is de stand van zaken?

7. Welke mogelijkheden ziet u om, ondanks deze uitspraak, toch maatregelen te nemen om de verhuur via Airbnb en andere soortgelijke platforms alsnog te reguleren en ongewenste verhuur te voorkomen?

8. Kunt u deze vragen, net als de vragen 2019D51491, beantwoorden vóór 16 januari 2020 in verband met de inbrengdatum voor het verslag over het voorstel van Wet toeristische verhuur van woonruimte (TK 35353)? Zo nee, kunt u dit dan ruim voor deze datum aangeven zodat de Kamer de datum van deze deadline eventueel zou kunnen verplaatsen?

1) https://www.bbc.com/news/technology-50851419


Gerelateerd

Het bewijs dat door Airbnb de huizenprijzen stijgen

Het bericht dat AirBnB moet worden gezien als informatieplatform

Het bericht dat 1400 huizen in Amsterdam verhuurd worden op Airbnb door mensen die buiten Amsterdam staan ingeschreven

Het artikel 'Hoe Airbnb toch weer aan het langste eind trekt'

De mogelijkheid van een Airbnb-hypotheek

Het bericht ‘Echtpaar gooit tuinhuis op Airbnb. Hoe worden de huurinkomsten belast?’

Illegale verhuur op Airbnb

Een uitspraak van de hoogste Franse rechter over platformorganisatie Uber

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl