Tweedemonitor / Kamervraag / De sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo GroepDe sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z25017

Vragen van het lid Voordewind (ChristenUnie) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep (ingezonden 12 december 2019).

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Expert: Sluiting Hoenderloo Groep kan dramatisch uitpakken»?1

Vraag 2

Wat is uw reactie op dit bericht?

Vraag 3

Bent u het met de heer Vermeiren eens dat er in feite geen alternatief is voor de zorg die De Hoenderloo Groep biedt, gezien het feit dat de meeste van de betrokken kinderen al een lang, intensief zorgtraject hebben doorlopen en nergens meer terecht kunnen?

Vraag 4

Vindt u het ook onwenselijk dat deze jongeren mogelijk gedwongen worden weer thuis te gaan wonen, waar vaak niet de goede zorg kan worden geboden?

Vraag 5

Bent u het eens met de stelling dat de gevolgen van een eventuele sluiting van De Hoenderloo Groep niet alleen door individuele gemeenten kunnen worden gedragen, maar dat een gecoördineerde aanpak is vereist? Bent u bereid om hier vanuit uw stelselverantwoordelijkheid regie te nemen?

Vraag 6

Bent u bereid de Jeugdautoriteit om advies te vragen, aangezien het bij De Hoenderloo Groep gaat om cruciale jeugdhulp die niet zomaar elders kan worden aangeboden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7

Welke mogelijkheden ziet u om de zorgverlening bij De Hoenderloo Groep te contineren, aangezien het gaat om cruciale jeugdhulp die niet zomaar elders kan worden aangeboden?

Vraag 8

Bent u bereid om afspraken te maken met Pluryn om te waarborgen dat geen enkel kind dat nu zorg ontvangt bij De Hoenderloo Groep tussen wal en schip zal vallen?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van het lid Van der Staaij (SGP), ingezonden 12 december 2019 (vraagnummer 2019Z25006).


Gerelateerd

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De wanhopige oproep van de docenten van de Hoenderloo Groep en de huidige stand van zaken

De sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

De open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

Sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

De sluiting van de Hoenderloo Groep

De mogelijke doorstart van de Hoenderloo Groep

De sluiting van de onderwijstak van De Hoenderloo Groep

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl