Tweedemonitor / Kamervraag / De sluiting van de Hoenderloo GroepDe sluiting van de Hoenderloo Groep

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z25006

Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de sluiting van de Hoenderloo Groep (ingezonden 12 december 2019).

Vraag 1

Deelt u de grote zorgen over de gevolgen van het sluiten van de Hoenderloo Groep voor de betrokken kinderen, hun ouders en de medewerkers van de instelling?

Vraag 2

Kunt u aangeven wat de oorzaken zijn van de sluiting van de Hoenderloo Groep?

Vraag 3

Op welke wijze bent u betrokken bij de herplaatsing van de kinderen die getroffen worden door de sluiting van de Hoenderloo Groep, dan wel een overname en doorstart van de instelling?

Vraag 4

Welke partijen zijn er op dit moment betrokken bij het proces van herplaatsing, dan wel overname en wie heeft daarin de regie?

Vraag 5

Overweegt u de Hoenderloo Groep financieel te ondersteunen om de continuïteit van de zorg te garanderen, indien de afbouw of overname van de instelling op enigerlei wijze spaak dreigt te lopen, zoals u ook gedaan heeft met jeugdhulpaanbieder Juzt?

Vraag 6

Om hoeveel kinderen uit hoeveel gemeenten gaat het precies?

Vraag 7

Erkent u dat het geen optie is om de kinderen naar huis te sturen, bij gebrek aan opvangplekken?

Vraag 8

Gezien het tekort aan personeel in de jeugdzorg, hoe wordt gewaarborgd dat de medewerkers van de Hoenderloo Groep in de sector werkzaam blijven?


Indiener

Kees van der Staaij (SGP)


Gericht

Hugo de Jonge (CDA)


Access ( 12604 )

Publicatiedatum
12 December 2019
Gerelateerd

De wanhopige oproep van de docenten van de Hoenderloo Groep en de huidige stand van zaken

De sluiting van jeugdzorginstelling Hoenderloo Groep

Herindelingen in het algemeen en de herindeling Groningen, Haren, Ten Boer in het bijzonder.

De open brief van de medewerkers van het Hoenderloo College over de misstanden bij De Hoenderloo Groep en het Hoenderloo College

De sluiting van jeugdzorginstelling De Hoenderloo Groep

Het bericht 'Tientallen jongeren de dupe van sluiting De Hoenderloo Groep, beloofde 'passende vervolgplek' is er niet gekomen'

Het bericht 'Onderwijsminister Slob: Pluryn in de fout bij overdragen leerlingen Hoenderloo College'

De sluiting van de Hoenderloo Groep

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl