Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht ‘Financiële sector loopt miljarden mis door focus op de man als klant’.Het bericht ‘Financiële sector loopt miljarden mis door focus op de man als klant’.

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24805

2019Z24805

(ingezonden 11 december 2019)

Vragen van de leden Bergkamp en Sneller (beiden D66) aan de minister van Financiën over het bericht ‘Financiële sector loopt miljarden mis door focus op de man als klant’.

1

Bent u bekend met het bericht ‘Financiële sector loopt miljarden mis door focus op de man als klant’? 1)

2

Hoe beoordeelt u de inschatting dat er wereldwijd €600 miljard wordt misgelopen doordat financiële bedrijven als banken en verzekeraars te weinig aandacht hebben voor de voorkeuren van vrouwen?

3

Deelt u de analyse van Oliver Wyman dat bij financiële producten vooral de verschillen in verlofperiodes en levensduur te weinig worden meegenomen?

4

Hoe beoordeelt u de stelling dat wereldwijd vrouwen 30 procent minder kans hebben om financiering te krijgen voor hun onderneming?

5

Herkent u de resultaten van onderzoek in Italië dat vrouwen met een onderneming voor dezelfde lening een hogere rente betalen, ook als er wordt gecontroleerd voor achtergrondkenmerken? 2) Is dit ook het geval in Nederland? En zo ja, kunt u nader ingaan op de oorzaken van dit verschil in kosten en hier de Autoriteit Financiële Markten (AFM) of de Autoriteit Consument & Markt (ACM) onderzoek naar laten doen?

6

Hoe zou bevorderd kunnen worden dat het financiële advies dat instellingen aan klanten geven, meer rekening houdt met de verschillen tussen mannen en vrouwen?

1) https://www.volkskrant.nl/economie/financiele-sector-loopt-miljarden-mis-door-focus-op-de-man-als-klant~b04c33c3

2) https://www.nber.org/papers/w14202.pdf


Gerelateerd

© 2017-2022 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl