Tweedemonitor / Kamervraag / Het bericht dat extraatje vanwege 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege wajonguitkeringHet bericht dat extraatje vanwege 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege wajonguitkering

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24802

2019Z24802

(ingezonden 11 december 2019)

Vragen van de leden Peters en Palland (beiden CDA) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht dat extraatje vanwege 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege wajonguitkering

1

Hebt u kennisgenomen van het bericht dat een man uit Veenendaal binnenkort een bonus krijgt bij de supermarkt waar hij werkt, omdat hij daar jubileert, maar dat hij dat bedrag moet inleveren vanwege zijn Wajong-uitkering? (1)

2

Deelt u de mening dat werken moet lonen en dat het uitermate wrang is om iemand die jarenlang bij een bedrijf werkt te korten op zijn Wajong-uitkering, omdat hij een bonus krijgt vanwege een 12,5 jarig jubileum?

3

Herinnert u zich dat deze kwestie zich eerder heeft voorgedaan en dat u heeft aangegeven dat het voor het vrijstellen van extra’s boven het maandinkomen nodig is dat het UWV kan beschikken over betrouwbare gegevens over de feitelijke hoogte van deze extra’s?

4

Herinnert u zich uw toezegging naar aanleiding van ingediende moties over dit onderwerp van Nijkerken-de Haan/Peters (2) en van Brenk c.s. (3), dat u in overleg met UWV zou gaan verkennen of er uitvoerbare en handhaafbare mogelijkheden zijn om extra’s boven het maandinkomen van het loon in beeld te brengen door het samenstellen van een limitatieve lijst met extra’s boven het maandkomen die niet verrekend worden met de uitkering?

5

Kunt u aangeven waartoe deze verkenning heeft geleid?

6

Kunt u precies aangeven welke maatregelen u heeft genomen of gaat nemen om een eind te maken aan deze onverkwikkelijke rechtsongelijkheid, zodat mensen met een Wajong-uitkering voortaan incidentele extraatjes boven het maandinkomen, zoals een bonus, gratificatie, et cetera kunnen behouden, zonder gekort te worden op hun uitkering?

1) AD, 5 december 2019, Inzameling voor verstandelijke beperkte Jan die bonus misloopt: wildvreemden bieden hulp aan, https://www.ad.nl/veenendaal/inzameling-voor-verstandelijke-beperkte-jan-die-bonus-misloopt-wildvreemden-bieden-hulp-aan~a1a567c4/

2) Kamerstuk 34 352, nr. 104

3) Kamerstuk 29 817, nr. 148


Gerelateerd

Het bericht dat extraatje vanwege 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege wajonguitkering

Het bericht dat het extraatje i.v.m. een 12,5 jarig jubileum moet worden ingeleverd vanwege de wajonguitkering

Een bericht op facebook

Het bericht dat militairen twijfelen of zij een ijsje moeten meenemen voor een collega met een Arabisch klinkende achternaam tijdens de Ramadan

Een 14-jarig meisje, dat vanwege een hoofddoek van haar fiets werd geduwd en op de grond liggend het ziekenhuis in werd geslagen en geschopt

Het bericht dat een 13-jarig meisje 4 uur lang met handboeien om is vastgehouden

Het bericht ‘Gehandicapte mag werkbonus nog steeds niet houden, Kamerleden boos’

Het bericht 'Agent kan fluiten naar feest'

© 2017-2020 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl