Tweedemonitor / Kamervraag / Mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETAMogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24789

2019Z24789

(ingezonden 11 december 2019)

Vragen van lid Alkaya (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA

1
Bent u bekend met de position paper van prof. dr. Wolfgang Weiss ‘Grondwettelijke bezwaren in verband met het gebrek aan legitimiteit van CETA-comités’ ten behoeve van de hoorzitting over het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada (CETA) in de Tweede Kamer d.d. 6 november jl.? 1)

2
Wat is uw appreciatie van deze position paper?

3
Is er uws inziens sprake van een gebrek aan democratische legitimatie van het Joint Committee en de sub-comités in CETA? Kunt u uw antwoord toelichten?

4
Kunt u uw antwoorden aan de Kamer doen toekomen voorafgaand aan de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ter goedkeuring van CETA?

1) Prof. dr. Wolfgang Weiss, ‘Grondwettelijke bezwaren in verband met het gebrek aan legitimiteit van CETA-comités’, position paper t.b.v. het rondetafelgesprek CETA op 6 november 2019 (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A03805).


Gerelateerd

Mogelijke sluipende bevoegdheidsoverdracht door CETA

De gevolgen van CETA voor onze rechtsstaat, onze soevereiniteit en de landbouw

Het CETA-verdrag dat afbouw gaswinning in de weg staat

Canadese wetgeving die het openbaar maken van misstanden in de dierindustrie strafbaar stelt (Bill 156) en over de dood van de Canadese dierenrechtenactiviste Regan Russell.

Het bericht dat het CETA verdrag lokaal beleid bedreigt

Het bericht dat Italië weigert CETA te ratificeren

Het Joint Management Committee on Sanitary and Phytosanitary Measures in het CETA-verdrag

Het bericht dat Canada de Europese voedselveiligheid verwatert

© 2017-2021 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl