Tweedemonitor / Kamervraag / Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrieEen belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Keywords:
Zaaknummer: 2019Z24414

2019Z24414

(ingezonden 6 december 2019)

Vragen van het lid Moorlag (PvdA) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Financiën over een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

 

1

Kent u het bericht “Belasting op industriële luchtvervuiling veelbelovend” en het Centraal Planbureau (CPB) policy paper “Belasting op luchtvervuiling in de industrie”? 1)

 

2

Deelt u de mening van het CPB dat een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie op korte termijn zorgt voor een snelle afname van vervuilende emissies en praktisch uitvoerbaar is? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet en over welke onderzoeken beschikt u die het tegendeel beweren?

 

3

Deelt u de mening van het CPB dat een belasting op de uitstoot van de Nederlandse industrie de vervuilende emissies sneller en sterker kan laten dalen dan CO2-reductiemaatregelen? Zo ja, welke consequenties verbindt u hieraan? Zo nee, waarom niet en waar blijkt uit dat CO2-reductiemaatregelen beter werken?

 

4

Wat is uw reactie op de door het CPB berekende productiedaling per 2030 en 2050 ten gevolge van de belasting op luchtvervuiling? Met hoeveel zal de productie dalen ten gevolge van de kosten die de industrie moet maken voor CO2-reductiemaatregelen?

 

5

Bent u voornemens om plannen voor een belasting voor industriële luchtvervuiling nader te bestuderen dan wel uit te werken? Zo ja, op welke termijn worden de resultaten daarvan bekend? Zo nee, waarom niet?

 

1) https://www.cpb.nl/een-belasting-op-luchtvervuiling-in-de-nederlandse-industrie#

 

 

Indiener

William Moorlag (PvdA)


Gericht

Eric Wiebes (VVD)

Menno Snel (D66)


descriptionAccess ( 12505 )

Publicatiedatum
6 December 2019Gerelateerd

Een belasting op luchtvervuiling in de Nederlandse industrie

Het kabinetsbeleid ten aanzien van de defensie-industrie

De berichtgeving ‘Nieuwe onderzeeboten: Nederlandse marine-industrie dreigt alleen kruimels te krijgen’

Discriminatie van de defensie-industrie door het kabinet tegen de achtergrond van de Defensie Industrie Strategie

Het rapport ‘Last Gasp: The coal companies making Europe sick’

De impact van het eenzijdig aangescherpte wapenexportbeleid voor de concurrentiepositie van de Nederlandse defensie-industrie

De kosten van stimulering van fossiele brandstoffen

Het bericht dat de farmaceutische industrie werkt aan een vrijwillige gedragscode

© 2017-2019 Tweedemonitor

Contact: Info [at] tweedemonitor.nl